Arrangement

DI Produktions generalforsamling

DI Produktion

Der er ligeledes mulighed for virtuel deltagelse. 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Orientering om regnskab og budget
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Godkendelse af vedtægter
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Eventuelt