Event

Danish Diversity Day 2023

På Danish Diversity Day konferencen stiller vi skarpt på, hvordan vi kan skabe arbejdspladser med en høj ”sense of belonging”.

Der er mange undersøgelser der peger på, at virksomheder, der både arbejder strategisk med at sammensætte en mangfoldig medarbejdergruppe og at udvikle en inkluderende kultur med en høj ”sense of belonging”, også har bedre forudsætninger for succes i form af højere engagement, øget innovationsevne og beslutningskraft samt fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere.

Men hvad skal der til for at skabe arbejdspladser, hvor alle føler de hører til så vi ikke blot sammensætter mangfoldige arbejdspladser, men også skaber arbejdspladser, hvor kreativitet, nytænkning, trivsel og arbejdsglæde går hånd i hånd? Det er netop når mennesker med forskellige perspektiver, holdninger og baggrunde tør møde hinanden præcis som de er, at vi får vendt alle sten og minimeret de blind spots, der uvægerligt opstår, når alle ligner hinanden.

På Danish Diversity Day konferencen vil en række spændende oplægsholdere komme med deres personlige bud på, hvordan de hver især arbejder for at skabe arbejdspladser med en høj ”sense of belonging”.

Anne Rosted

Anne Rosted

Koordinator