Arrangement

Dansk Industri – Fyraftensmøde

DI Lærlingeindsatsen og Rybners inviterer til informations- og inspirationsmøde for virksomheder, der uddanner lærlinge og elever:

Foto: Rybners

Vi vil gerne fortælle jer om, hvordan og hvorfor jeres kommende lærlinge og elever vil søge lærepladser allerede tidligt i deres grundforløb, og hvordan I fremover vil møde Rybners’ konsulenter. Det handler om Trepartsaftalen om flere faglærte fra november 2020.

Du kan også blive klogere på, hvordan Rybners arbejder med opkvalificering af ufaglærte og den grønne omstilling.

Program

Velkomst
Dansk Industri og Rybners

Trepartsaftalen fra 2020 – tidlig aftaleindgåelse

  • Hvad handler tidlig aftaleindgåelse om? Hvad siger trepartsaftalen? V. Heike Hoffmann, Chefkonsulent i Dansk Industris Lærlingeindsats
  • Hvordan arbejder Rybners med Trepartsaftalen? V. Lars Katzmann, Direktør EUD og Kursusafdelingen, Rybners

Status på arbejdet med Trepartsaftalen
Anette Fuglkjær, Afdelingschef vejledning og skoleoplæringscentret

Fra ufaglært til GF og læreplads gennem JOB VEU forløb
Martin Svane, Udviklingschef, Rybners.

Den grønne omstilling: Hvordan påvirker den Rybners og Esbjerg? Og hvordan arbejder vi med det?
Lars Katzmann, Direktør EUD og Kursusafdelingen, Rybners.

Hvornår, hvor og hvordan?
Vi mødes torsdag den 22 september fra kl. 15 til kl. 17 hos Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72 i Esbjerg. Lokalet er Glassalen med indgang fra Blok B eller hovedindgangen.

Når I ankommer, har vi kaffe og kage parat. Efter mødet kan I få lidt at spise og netværke med Rybners’ lærepladskonsulenter og hinanden, ligesom I kan få en snak med oplægsholderne.