Arrangement

Gå-hjem-møde på ZBC i Næstved

Dansk Industris Lærlingeindsats og ZBC inviterer til informations- og inspirationsmøde for virksomheder, der uddanner lærlinge og elever:

Foto: ©DI Lærepladsfællesskabet

I fokus er, hvordan jeres kommende lærlinge og elever vil søge lærepladser allerede tidligt i deres grundforløb, og hvordan I fremover vil møde ZBC’s læreplads- og virksomhedskonsulenter. Det handler om Trepartsaftalen om flere faglærte fra november 2020.

Du kan også blive klogere på ZBC’s arbejde med den grønne omstilling, og hvordan I som virksomheder kan få hjælp til den proces. ZBC vil også gerne i dialog med jer om, hvad det er, I har brug for i forbindelse med at omstille til bæredygtighed.

Program

Velkomst
Dansk Industri og ZBC

Trepartsaftalen fra 2020 – tidlig aftaleindgåelse

  • Hvad handler tidlig aftaleindgåelse om? Hvad siger trepartsaftalen? V. Heike Hoffmann, Chefkonsulent i Dansk Industris Lærlingeindsats
  • Hvordan arbejder vi på ZBC med trepartsaftalen? V. Morten Lynnerup Christensen, ZBC.
    • Sådan arbejder vi med vores elever og med at introducere dem til læretiden hos jer
    • Arbejdet med lærepladsen.dk
    • Hvordan kan I som virksomheder bidrage til den del af arbejdet?

Den grønne omstilling – hvad betyder den for dig og din virksomhed?
Vi giver vores bud på, hvad vi ser ske de næste 5 år. Og så vil vi gerne have jeres bud på, hvad skal vi sætte i gang for at hjælpe jer mest muligt. V. kursuschef Annette Farnov, ZBC.

Hvornår, hvor og hvordan?
Vi mødes onsdag den 12. oktober fra kl. 15 til kl. 17 i auditoriet hos ZBC, Handelsskolevej 3, 4700 Næstved.

Når I ankommer, har vi kaffe og kage parat. Efter mødet kan I få lidt at spise og netværke med ZBC’s lærepladskonsulenter, uddannelsesledere, chefer og hinanden, ligesom I kan få en snak med oplægsholderne.

Tilmeldingslink

Sidste frist for tilmelding er onsdag den 5. oktober 2022.

Vi har plads til 50 deltagere, og vi glæder os til at se jer.