Arrangement

Gå-hjem-møde TECHCOLLEGE Aalborg

Dansk Industris Lærepladsfællesskab og TECHCOLLEGE inviterer til informations- og inspirationsmøde for virksomheder, der uddanner lærlinge og elever.

Vi har fokus på, hvordan skolen understøtter elevers lærepladssøgning på grundforløbets 2. del, og hvordan vi gør dem klar til erhvervslivets forventninger. Dette handler om Trepartsaftalen fra november 2020, som placerer ansvaret for kontakt mellem virksomheder og lærlinge hos erhvervsskolerne. 

Vi vil også gerne introducere jer til, hvordan vi arbejder med lærepladsen.dk samt give jer viden om elevtyper med indlæg fra både skolen og Bladt Industries.

Hvornår, hvor og hvordan?
Vi mødes tirsdag den 29. november fra kl. 15 til kl. 17 i Konferencen N207, Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg

Når I ankommer, har vi kaffe og kage parat. Efter mødet kan I få lidt at spise og netværke med TECHCOLLEGE’s virksomhedskonsulenter, uddannelsesledere, chefer og hinanden, ligesom I kan få en snak med oplægsholderne. 

Program

  • Velkomst

   Ved Heike Hoffmann, chefkonsulent fra Dansk Industri og Søren Samuelsen, direktør for TECHCOLLEGE

  • Trepartsaftalen fra 2020 – tidlig aftaleindgåelse

  • Hvad handler tidlig aftaleindgåelse om? Hvad siger trepartsaftalen?

   V. Heike Hoffmann, chefkonsulent i Dansk Industri

  • Hvordan arbejder vi med trepartsaftalen på TECHCOLLEGE?

  • Sådan hjælper vi vores elever med at finde læreplads og gøre dem klar til at møde virksomhedernes forventninger

   v. Karina Overgaard Holm, chefkonsulent og Charlotte Schön, virksomhedskonsulent

  • Arbejdet med lærepladsen.dk for skole og virksomhed

   v. Linette Le Marie Jelswig, projektkoordinator