Arrangement

Workshop om Forsvaret

Sammen om Danmarks forsvar – fremtidens kaserner

Forsvarsforliget fra juni 2023 frigiver de næste 10 år ”pakker” til opgraderinger og udvikling af Forsvaret. I alt 155 mia. kr. Først for ligger renovering og udvikling af kaserner og anlæg. Det er anlæg af en anden tid, både når det gælder energiforbrug, faciliteter og krav til sikkerhed, ligesom de unge mennesker der skal bo og arbejde på kaserner har helt andre forudsætninger og interesser end da anlæggene blev bygget i sin tid.

Der er et stort potentiale for både danske virksomheder og Forsvaret ved at udvikle energieffektive, supermoderne anlæg der skaber trivsel og udvikling ikke blot for det personel der skal arbejde og bo på kasernerne, men også lokalområdet i det hele taget.