Arrangement

Danmarks HR-konference 2024

Bliv klogere på de vigtigste trends inden for trivsel, psykisk velvære og fleksibilitet, og de krav det stiller til moderne virksomheder og deres HR-funktioner.

Mental sundhed på arbejdspladsen

Mental sundhed og trivsel er blevet vigtige emner i virksomhedernes dagsorden og i medierne. Det skyldes den stigende erkendelse af, at stress og psykisk velvære har stor indflydelse på både den enkeltes livskvalitet, arbejdspladsens produktivitet og samfundet som helhed. Der er behov for initiativer, der fremmer en kultur med balance mellem arbejde og liv – især i et samfund, hvor tempoet konstant øges.

HR bør derfor regelmæssigt overveje, om virksomheden tilbyder den rette fleksibilitet i forhold til medarbejdernes ønsker. Bør I f.eks. også indføre nye orlovsordninger og livsfasepolitikker, som nogle virksomheder allerede er begyndt på.

Bliv klogere på de vigtigste trends

På Danmarks HR-konference 2024 forbereder vi dig på fremtidens megatrends inden for metal sundhed og trivsel. Du kan bl.a. høre om:

Nye indsatser, der skal skabe mere trivsel

Flere og flere virksomheder går nye veje for at skabe bedre trivsel på arbejdspladsen og dermed sikre bedre resultater for virksomheden.

Skills replace job

I stedet for at fokusere på faste jobtitler og ansvarsområder, prioriterer flere virksomheder nu de specifikke færdigheder, som medarbejderne besidder.

Fordele og ulemper ved en 4-dages arbejdsuge

En 4-dages arbejdsuge kan reducere stress, skabe færre sygemeldinger og mere overskud på arbejdspladsen, fordi man får mere tid til at slappe af og dyrke sine fritidsinteresser. Men det kommer selvfølgelig ikke uden udfordringer, medarbejdere kan føle, at de har brug for at lave 5 dages arbejde på 4 dage. Dette kan føre til længere arbejdsdage og øget stressniveau.

Citat fra tidligere deltager

”Jeg synes jo altid, at det er rigtig interessant at møde andre, der står i lignende situationer og med lignende udfordringer. Jeg tror, at vi kan lære rigtig meget af hinandens løsninger, men også at snakke om hinandens udofrdringer.” – Kristoffer Grevh, deltager på Danmarks HR-konference