Arrangement

Offentlig høring om sundhedsdata

Offentlig høring om sundhedsdata
Torsdag den 4. november 2021 afholdes offentlig høring om sundhedsdata, hvor alle virksomheder der har aktiviteter indenfor sundhedsforskning og/eller udvikler sundhedsløsninger med brug af offentlige sundhedsdata, inviteres til at give jeres bud på hvordan vi bliver bedre til at bruge verdens bedste sundhedsdata til gavn for patienterne.

Deltag i høringen
Vi håber, at du – og/eller en af dine kolleger – vil deltage og hjælpe os med at skabe bedre vilkår for private investeringer i sundhedsforskning og udvikling af nye sundhedsløsninger i Danmark.

Fokus på konkrete barrierer
Fokus vil være konkrete barrierer (f.eks. lovgivningsmæssigt, teknisk, myndigheder) for at bruge sundhedsdata til formål, der er med til at udvikle nye medicinske behandlinger, medicinsk udstyr eller digitale sundhedsløsninger.

Input fra arrangementet vil blive samlet og præsenteret i det Nationale Partnerskab for Sundhedsdata

Tid og sted
Torsdag den 4. november 2021, kl. 08.30 - 10.00, Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 Kbh. V.

Tilmelding
Af praktiske grunde er tilmelding nødvendig.
Der bliver mulighed for både fysisk og virtuel deltagelse. Fysisk deltagelse er begrænset til max. 40 personer og tildeles efter først-til-mølle. Angiv venligst ved tilmelding om du ønsker at deltage fysisk eller virtuelt (TEAMS-link til virtuel deltagelse fremsendes umiddelbart før høringen).

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål af faglig eller praktisk karakter, er du velkomme til at kontakte een af nedenstående personer.

På gensyn den 4. november 2021.

Med venlig hilsen
DI Life Science

 

Find vej

Industriens Hus
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

Telefon:3377 3377
Åbningstider:08.00 - 17.00

Industriens Hus