Arrangement

Health Tech Summit 2021 – Strengthening innovation in healthcare

Danmark skal være internationalt fyrtårn for sundhedsinnovation og HealthTech. En ambition, som vi kan nå i fællesskab på tværs af økosystemet og internationale partnerskaber. Det sætter vi fokus på til HealthTech Summit 2021 – og du er inviteret!

Sæt kryds i kalenderen 16. marts 2021!

Det danske økosystem for HealthTech og sundhedsinnovation skal også fremover være et internationalt konkurrencedygtigt innovationsrum, hvor vi i offentlig-private samarbejder skaber værdi for borgerne, samfundet og sundheden. Der er behov for at tænke nyt og styrke rammerne for innovation – og det skal vi gøre som samlet økosystem.

Derfor inviterer vi i fællesskab til HealthTech Summit den 16. marts 2021 i Industriens hus. Med inspiration fra internationalt og nationalt hold stiller vi skarpt på, hvordan Danmark kan styrke nye og eksisterende samarbejder inden for sundhedsinnovation og HealthTech. Gode (internationale) idéer, investorer, løsninger mv. skal i højere grad end i dag tiltrækkes og komme Danmark og det danske sundhedsvæsen til gode. Det skal bidrage til at løfte innovationsevnen i det danske sundhedsvæsen, som derved rustes til at løse nuværende såvel som kommende udfordringer. På konferencen runder vi blandt andet internationale megatrends inden for sundhedsinnovation, hvordan man skaber et mere dynamisk innovationsøkosystem, sundhedsinnovationens rolle i en global sundhedskrise, og hvordan vi får skabt en frugtbar og vital sundhedsinnovationsmodel i Danmark.   

Konferencen arrangeres i et stærkt innovationsøkosystem bestående af Danske Regioner, Dansk Industri, de danske innovationscentre i Tel Aviv og Boston, Dansk Erhverv, Vækstfonden, Kommunernes Landsforening, Healthcare Denmark, de danske universiteter, Professionshøjskolerne, Erhvervsskolerne, Health Tech Hub Copenhagen, COI, Novo Nordisk Fonden samt alle fem regioner.

HealthTech Summit henvender sig fortrinsvist til valgte og opstillede politikere til folketinget, regionsråd og kommuner.

Charlotte Blomqvist

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 3377 4717
  • Mobil +45 4050 9093
  • E-mail cblo@di.dk

Anne Hagen Nielsen

Fagligt ansvarlig

  • Direkte +45 3377 4791
  • Mobil +45 3016 6528
  • E-mail ahni@di.dk