Arrangement

Seminar om Iran

Handel med Iran bliver mere og mere udfordrende. Kom og hør nyt om situationen og drøfte med eksperter på området samt ligesindede virksomheder, hvordan man kan forholde sig til udviklingen, den 3. juli 2019 i Industriens Hus.

Foto: Skyfish

Iran har varslet, at man inden for kort tid – formentlig inden udgangen af juni måned – vil øge sin beholdning af beriget uran udover den mængde, der er tilladt i henhold til den atomaftale, som landet i 2015 indgik med USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Rusland, Kina og EU.

USA har som bekendt allerede trukket sig ud af aftalen og har indført omfattende sanktioner over for Iran, og hvis Iran ikke længere efterlever aftalen, vil EU formentlig også genindføre tidligere tiders atomrelaterede sanktioner over for Iran. Alt dette kommer til at påvirke danske virksomheders muligheder for at handle med Iran.

Dansk Industri inviterer derfor til et medlemsarrangement, hvor der vil være mulighed for at høre nyt om situationen og drøfte med eksperter på området samt ligesindede virksomheder, hvordan man kan forholde sig til udviklingen.

Program
12.30: Registrering, kaffe og networking

13.00: Mødestart
- Velkommen til Dansk Industri
- Udviklingen set fra Udenrigsministeriets side 
- Udviklingen set fra Dansk Industris side
- Rundbordsdrøftelse om situationen

Mødet slutter ca. 14.30 og herefter vil der være mulighed for yderligere networking.