Arrangement

Nyt om markedsmulighederne i Central- og Østeuropa

Kom og bliv opdateret på den nyeste udvikling i Central- og Østeuropa, hvor 800 danske virksomheder har etableret sig, og hvor forbrugerne oplever stigende købekraft.

DI inviterer medlemmer til at møde danske ambassadører og handelschefer i Polen, Slovakiet Tjekkiet, Ukraine og Ungarn den 17. januar 2020. Her kan du blive klogere på markedsmulighederne i de fem lande samt på de udfordringer, der forekommer, - og ikke mindst hvordan man som dansk virksomhed overkommer disse. 

Ved arrangementet vil ambassadør Ole Egberg Mikkelsen, ambassadør Kirsten Geelan, ambassadør Ole Frija Madsen og Eksportrådets handelschefer holde indlæg om muligheder og udfordringer i hvert enkelt land.

Oplæggene vil blive efterfulgt af debat og mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Mødet er både relevant for virksomheder, der allerede er til stede i Central- og Østeuropa, og for dem som overvejer at udvide deres forretninger til disse markeder.

Seminaret er samtidig en god lejlighed til at få inspiration og udveksle erfaringer med andre virksomheder, der er aktive i Central- og Østeuropa.  

Central- og Østeuropa
Polen, Slovakiet, Tjekkiet, Ukraine og Ungarn har en sammenlignelig forretningskultur og mange fællesnævnere i markedernes rammebetingelser. Fem af de fire lande - Ukraine står uden for - er en del af EU’s indre marked, hvilket overskueliggør eksport til – og forretninger i landene. I 2018 havde landene i gennemsnit en vækst i BNP pr. indbygger, som lå to procent højere end EU-gennemsnittet. Den gennemsnitlige købekraft i de fem lande er steget med 37 procent i perioden 2005 til 2018 – så regionens over 105 millioner forbrugere har fået væsentligt flere penge mellem hænderne.