Nye krav til produkters cybersikkerhed

Ønsket om at beskytte produkter mod cyberangreb har fundet vej ind i europæisk produktlovgivning. Kom og bliv opdateret på, hvad der er på vej og få samtidig muligheden for at påvirke de kommende krav gennem gratis deltagelse i DI’s netværk om produkter og nye teknologier.

Europa Kommissionen har de seneste år fremsat ikke færre end 5 lovforslag, der alle har til formål at beskytte produkter mod cyberangreb. Til september fremsættes endnu et lovforslag, som forventes at komme til at dække alle produkter inklusiv den software, de benytter, uanset om den er indlejret i produkterne eller ej, ”Cyberrobusthedsforordningen”. Emnet er tidligere blevet diskuteret i DI’s Netværk om produkter og nye teknologier, hvor vi også er kommet med forslag til, hvordan de nye regler kunne skrues sammen. Målet er at forhindre dobbeltregulering og sikre, at de nye regler anvender principper for europæisk produktlovgivning som virksomhederne kender, ”New Legislative Framework (NLF)”.

Dette møde henvender sig til medlemmer, der ønsker at blive opdateret på, hvad der er i vente, når det drejer sig om krav vedrørende cybersikkerhed, og som måske kunne tænke sig at bidrage til vurderingen af, hvordan de kommende regler kommer til at påvirke vores medlemmer og evt. påvirke reglerne i lyset heraf. Sidstnævnte er dog ingen forudsætning for at kunne deltage på mødet.

Program

  • 10.00 Velkomst

  • 10.15 Kommende regler vedrørende cybersikkerhed

   Oplæg og diskussion

  • 11.30 DI’s foreløbige ønsker til de kommende regler

   Oplæg og diskussion

  • 12.30 Frokost

  • 13.30 Introduktion til DI’s netværk om produkter og nye teknologier

  • 13.45 Kommende regler vedr. brug af kunstig intelligens i produkter

  • 14.45 Opsamling of tak for i dag.