Arrangement

Kick-off til Industriel IoT med 5G

Industriel IoT med 5G-projektet handler om at afprøve hvordan man kan bruge 5G og IoT i erhvervslivet inden for stort set alle brancher. Der er indrettet et særligt industri 4.0 lab med 5G og IoT på AAU – som åbnes for virksomheder, der vil afprøve en konkret use case. På kick-off arrangementet kan du høre nærmere om projektet og ikke mindst opleve lab’et. Man kan deltage fysisk såvel som via webinar. Det vælger du ved tilmeldingen. Vi henstiller af hensyn til plads, at der maximalt deltager 2 personer fra hver virksomhed - øvrige kan deltage via webinar.

Program

    • 13.00 - 13.50 Introduktion og præsentation af projektet ved DI og AAU

    • 14.00 - 14.25 Grundfos præsenterer en use case (online)

    • 14.30 - 14.55 Intelligent Systems præsenterer en use case

    • 15.00 - 16.00 På besøg I Smart lab med 5G – fysisk plus virtuel tur

    • 16.00 Netværk

DI samarbejder med IDA om markedsføring af dette arrangement.