Arrangement

Vil du være datadonor?

Danmarks Digitale Fremtid - en digital Danmarksturné. Invitation til folkehøringen "Vil du være datadonor?" onsdag den 18. november.

DI har igangsat initiativet Danmarks digitale fremtid med ønsket om at skabe en bred debat om visionerne for brug af teknologi i det danske samfund. Vores ønske er, at denne samtale skal give genlyd i hele landet fra klasseværelserne over produktionshallerne til ledelsesgangen, plejehjemmene og til Christiansborg. Vi inviterer jer med i samtalen ved at deltage i den fjerde folkehøring, Vil du være datadonor?

Data er sølv, men viden er guld, og der er viden i data, som kan komme det enkelte individ, forretningen og fællesskabet til gode, hvis vi forstår at udvinde og bruge det rigtigt – og ansvarligt. 

Data indsamlet og registreret af det offentlige og borger- og virksomhedopsamlede data skal i højere grad i spil til forskning og udvikling af nye services og ydelser. Det store spørgsmål er, hvordan vi kan bruge data endnu smartere, end vi gør i dag, og samtidig sikre at datasikkerhed og datadreven værdiskabelse i myndigheder, virksomheder og organisationer går hånd i hånd.

Men hvad er egentlig op og ned, når vi taler data, og hvor langt bør individers samtykke kunne gå – og til hvilke formål? Der er ingen tvivl om, at fremtidens brug af data skal ske med individets rettigheder og sikkerhed for øje, men hvordan ser ejerskabet af data ud i det offentlige og private i 2030? Måske er svaret et ’datadonorregister’ eller en offentlig-privat ejet databroker platform eller flere indenfor afgrænsede områder? Hvad kan vi gøre for at øge tilliden til brugen af din og min data?

Hvad indebærer det at deltage?

Vi inviterer borgere, virksomheder og myndigheder til at diskutere, hvor og hvordan vi kan vinde viden i data bedre, end vi gør i dag. Folkehøringen giver dig mulighed for at høre om konkrete eksempler på, hvordan smartere brug af data kan gøre en forskel og være med til at udvikle nye visioner for, hvordan din og min data kan bruges, og hvordan vi skaber den fornødne tillid hertil. De gode ideer tager vi med videre til Christiansborg. Folkehøringen afholdes den 18. november fra klokken 09.00-14.00 og faciliteres af Deloitte. Lokation: TBA. Vi sørger for god forplejning hele dagen.

Om DI's initiativ

Danmarks digitale fremtid - en digital Danmarksturné er et initiativ igangsat af DI under indsatsen Tech der tæller med et ønske om at skabe en bred debat om de politiske og praktiske ideer og visioner for vores brug af teknologi i det danske samfund på en række vigtige områder.

Vores ambition er, at samtalen giver genlyd i hele landet - fra klasseværelserne over produktionshallerne til ledelsesgangen, plejehjemmene og til Christiansborg.

Vi afholder ti folkehøringer i 2020 rundt om i landet med fokus på at inspirere, debattere og udvikle nye løsninger på vigtige samfundsproblematikker med digitalisering og teknologi. Læs mere om initiativet her.

Er du interesseret?

De 10 folkehøringer

Mette Smith Thastum

Chefkonsulent

Fagligt ansvarlig

  • Direkte +45 3377 4592
  • Mobil +45 3024 0644
  • E-mail mest@di.dk

Ellen Tornblad

Sekretær

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 3377 4811
  • Mobil +45 3069 4643
  • E-mail eljt@di.dk