Arrangement

Hvordan fremmer og skalerer vi Danmarks cirkulære startups?

Mandag den 17. april inviterer vi iværksættere med cirkulære forretningsmodeller ind i DI til en eftermiddag med fokus på barrierer ved skalering, inspiration og netværk. DI har nemlig en ambition om, at Danmark skal være verdens førende cirkulære økonomi, og her spiller de nye forretningsmodeller en central rolle.

Cirkulær økonomi er et afgørende værktøj til at adressere den klima- og ressourceudfordring, som verden står overfor. Og iværksætterne med nye cirkulære forretningsmodeller spiller en central rolle i at drive en cirkulær omstilling.

Flere og flere virksomheder melder sig på banen med nye forretningsmodeller, der baserer sig på genbrug, deleøkonomi, salg af produkter som services eller brug af genanvendte og fornybare materialer. Men der er stadig brug for at få endnu flere med og for at skalere de cirkulære løsninger.

Derfor samler vi startups med cirkulære forretningsmodeller mandag den 17. april fra 15.00-17.00, hvor vi stiller skarpt på de udfordringer, der kan være, når de nye løsninger skal skaleres, f.eks.:

  • Finansiering/investering
  • Konkrete lovgivningsbarrierer
  • Øget offentlige efterspørgsel efter cirkulære løsninger
  • Hvor og hvordan skaleres cirkulære forretningsmodeller? Hvordan skaber vi de rette incitamentsstrukturer?
  • Hvordan fremmes genbrugsløsninger, reparationer, servicemodeller mv.?

Kun ved at blive klogere på barriererne, kan vi i DI understøtte og sætte skub på udviklingen inden for cirkulært iværksætteri.

Vi får også besøg af Rikke Bødker Bech, founder af New Retex, og Jarl Engelbecht Vindnæs, founder af Stykka, der vil dele deres erfaringer.

Program

Kl. 15.00

Velkomst: Iben Kinch Sohn, Cirkulær Økonomi, DI og Katrine Riisberg, Iværksætteri, DI

Kl. 15.10

Den kommende lovgivning i omstillingen til cirkulær økonomi i Danmark og Europa
v./ Iben Kinch Sohn, DI

Kl. 15.30 

Inspirationsoplæg: Jarl Engelbrecht Vindnæs, CEO & Founder, Stykka

Kl. 15.45

Inspirationsoplæg: Rikke Bødker Bech, CEO & Founder, New Retex”

Kl. 16.00

Workshop: Drøftelser af barrierer ved skalering af cirkulære forretningsmodeller

Kl. 16.20   

Workshop: Potentielle løsninger på barriererne

Kl. 16.50 

 Opsamling på workshop        

Kl. 17.00

Netværk, snacks og drinks