Arrangement

Fondenes Dag 2021

Fondenes Dag holdes i år fredag den 1. oktober 2021, kl. 09.00-12.30 i Industriens Hus i et samarbejde mellem DI, Komitéen for god Fondsledelse, CBS, Københavns Universitet, Bestyrelsesforeningen og Fondenes Videnscenter. Det er muligt at deltage fysisk eller virtuelt.

I år sætter vi fokus på fondes rammevilkår i forandring. Vi retter bl.a. opmærksomheden mod en række mulige regelændringer, som er i gang både i Danmark og i EU, og debatterer deres betydning for fondene.

Vi sætter også fokus på de konkrete erfaringer med fonde som ramme for purpose-drevne virksomheder, og på fondenes kontinuerlige arbejde med governance og formål under stadig skiftende rammevilkår og udviklingen i det omgivende samfund.

Igen i år er det lykkedes at tiltrække en række fremtrædende oplægsholdere og paneldeltagere fra ind- og udland.

Program

  • Moderatorer: Marianne Philip (Komitéen for God Fondsledelse) og Steen Thomsen (CBS)

  • 08:30 Registrering, kaffe og morgenbuffet

  • 09:00 Velkomst

   Direktør Emil Fannikke Kiær, Dansk Industri

  • STATE OF THE UNION – nyt fra fondsområdet

  • 09:05 Nyt fra Erhvervsstyrelsen

   Direktør Katrine Winding, Erhvervsstyrelsen

  • 09:20 Nyt om lovgivning, praksis og anbefalinger

   Professor Rasmus Feldthusen, Københavns Universitet

  • 09:35 Nyt fra fondsprojektet på CBS

   Seniorrådgiver og projektleder Tine Roed, CBS

  • FONDES RAMMEVILKÅR I FORANDRING

   Der er en række mulige regelændringer i gang, som kan få betydning for fondene. Vi retter opmærksomhed mod dem og giver mulighed for debat.

  • 09:45 Nye tendenser i lovgivning og regulering

   Professor Steen Thomsen, CBS. Nye udvalg om ikke-erhvervsdrivende fonde og om ”demokratiske virksomheder”. Anbefalinger for God Selskabsledelse om ”purpose”. EU-initiativer om ”bæredygtig selskabsledelse” og ny hvidvaskregulering. Hvad betyder det for fondene?

  • 10:00 Fondenes ønsker til udvalget om ikke-erhvervsdrivende fonde

   Sekretariatschef Hanne Elisabeth Rasmussen, Fondenes Videnscenter. Der gives et indblik i, hvad fondene finder væsentligt at adressere i udvalgsarbejdet på baggrund af en undersøgelse.

  • 10:10 The future regulatory environment for foundations

   Senior VP Gabriele Jenke og Legal Counsel Michael Redbrake, Robert Bosch Stiftung. Udviklingen i rammevilkårene for europæiske fonde set fra Bosch fondens synsvinkel.

  • 10:25 Questions and discussion on the future regulatory environment for foundations

   Q & A med Gabriele Jenke og Michael Redbrake, Robert Bosch Stiftung.

  • 10:35 Paneldebat

   Steen Thomsen (professor CBS), Neel Strøbæk (Rambøll Fonden) og Christen W. Obel (formand Utzon Fonden)

  • 10:55 PAUSE

  • PURPOSE OG GOVERNANCE - KONKRETE FONDSPERSPEKTIVER

   Vi ser nærmere på konkrete erfaringer med fonde som ramme for purpose-drevne virksomheder, og det kontinuerlige arbejde med fondes governance og formål under stadig skiftende rammevilkår og udviklingen i det omgivende samfund.

  • 11:15 Foundations and Purpose companies – a new trend?

   Co-founder Armin Steurnagel, Purpose Foundation. En række nye selskaber i Tyskland og internationalt stiftes i disse år med fondsejerskab. Hvorfor vælger unge iværksættere denne model? Hvad kan man gøre for at støtte dem?

  • 11.30 Questions and discussion on Foundations and Purpose companies

   Q & A with Armin Steurnagel, Co-Founder, Purpose Foundation

  • 11:40 LEO Fondet, Bestyrelsesmedlem og tidligere CEO Jesper Mailind

   Vi hører fra en etableret fond, der har arbejdet intensivt med governance. Jesper Mailind er netop stoppet som CEO i LEO Fondet efter 5 år med store forandringer i fonden, hvor han har stået i spidsen for etablering af ny governance i LEO familien, skabt en selvstændig fondsorganisation og bidraget til at skabe en ny ejerskabsmodel for LEO Pharma.

  • 11:55 Industriens Fond, CEO Thomas Hofman-Bang

   Industriens Fond arbejder formålsbestemt med at bidrage til videreudviklingen af dansk erhvervsliv, med særlig vægt på dansk industri og SMV. Hvordan sikrer fonden relevans af det formålsbestemte arbejde i en omskiftelig verden, og hvordan sikres impact/effekt af arbejdet? Hvor omstillingsparat skal man være som fond, der arbejder langsigtet?

  • 12:10 Paneldebat

   Jesper Mailind (bestyrelsesmedlem, LEO Fondet), Thomas Hofman-Bang (CEO, Industriens Fond) og Mads Lebech (direktør, A.P. Møller Fonden)

  • 12:30 Afsluttende bemærkninger

   Moderator Marianne Philip

  • Networking og let anretning