Arrangement

Informationsmøder om lokale lønforhandlinger 2022

Alle arrangementer afholdes fysisk. Det eneste arrangement hvor det er muligt at deltage digitalt via livestreaming, er arrangementet i København den 25. januar. Ønsker du til dette arrangement KUN at deltage digitalt, skal du huske at vælge det i forbindelse med tilmeldingen.

Den 1. marts 2022 starter et nyt overenskomstår, og medarbejdere omfattet af en mindstebetalings- eller minimallønsoverenskomst har adgang til en lønforhandling. DI inviterer derfor ledere fra medlemsvirksomhederne til at deltage i et informationsmøde om situationen forud for de lokale lønforhandlinger. Informationsmøderne handler om lønforhandlinger med timelønnede medarbejdere, men virksomheder uden lokale lønforhandlinger er også velkomne til at deltage.

Møderne har generelt tre emner:

  • Aktuelle konjunkturtendenser og situationen på arbejdsmarkedet
  • Lønudviklingen og konkurrenceevnen
  • Gode råd til forberedelse og gennemførelse af lønforhandlingen

På møderne vil DI’s økonomiske og juridiske eksperter på området deltage.

Tilmeldingen kan ske under de enkelte møder i højre spalte.