Arrangement

Medlemsmøder om overenskomstforhandlinger 2023

Vores overenskomster udløber med udgangen af februar, og derfor påbegynder vi forhandlinger om fornyelse af overenskomsterne i starten af januar 2023.

Danske virksomheder står i en situation med stor usikkerhed og mange udfordringer. DI's forhandlingsledelse vil derfor gerne invitere til en drøftelse af, hvordan overenskomsterne bedst understøtter virksomhedernes konkurrenceevne og videre udvikling.

Der bliver tale om komplicerede forhandlinger, og der vil på mødet, som ledes af viceadm. direktør Kim Graugaard, blive givet en vurdering af de økonomiske og politiske forudsætninger for forhandlingerne og det forhandlingsmæssige klima.

Der vil ligeledes blive givet en vurdering af, hvilke temaer og ønsker, der kan forventes at blive taget op af fagbevægelsen.

Vi håber at kunne få jeres perspektiver og idéer til de kommende overenskomstforhandlinger på et af møderne.

Praktisk information

Møderne finder sted i perioden fra den 26. oktober til den 29. november 2022. Nogle som formiddagsmøder og andre som eftermiddagsmøder.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i det møde, som ligger i dit område, er du velkommen til at tilmelde dig et af de andre.

Du er velkommen til at tilmelde flere ledende medarbejdere fra din virksomhed.

Kontakt

Har du spørgsmål til møderne, der du velkommen til at kontakte Susanne Graversen via e-mail eller telefon.

Susanne Graversen

Koordinator

  • Mobil: +45 3016 6544
  • Direkte: 3377 3372
  • E-mail: sug@di.dk