Arrangement

Orienteringsmøder om OK2020

Den 9. februar 2020 indgik CO-industri og DI en aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst (mindstelønsområdet), og den 21. februar indgik 3F Transport og DI gennembrudsforlig på Fællesoverenskomsten (normallønsområdet).

DI inviterer til orienteringsmøder forskellige steder i landet, hvor virksomhedens ledelse kan få yderligere information om aftalerne samt status for de øvrige forhandlinger.

Bliv klar til lokale lønforhandlinger
Møderne bidrager også til forberedelse af de lokale lønforhandlinger på mindstebetalingsområdet ved at give et overblik over den økonomiske situation og den aktuelle lønudvikling.

Vælg formiddagsmøde eller eftermiddagsmøde
Møderne finder sted i perioden fra 25. februar til 12. marts 2020. Nogle som formiddagsmøder og andre som eftermiddagsmøder. Hvis du ikke har mulighed for at deltage i det møde, som ligger i dit område, er du velkommen til at tilmelde dig et af de andre.

Møderne forventes at vare to timer.

Overenskomster

Hent præsentationen som pdf (kun medlem)

Hent