Arrangement

Forberedelser til den europæiske patentdomstol

Plesner og Dansk Industri inviterer til forberedelse af det nye europæiske patentsystem.

Husker du folkeafstemningen for næsten 10 år siden vedrørende et fælles europæisk patentsystem med en tilhørende domstol, som danskerne stemte ja til? Denne domstol har haft en del udfordringer med at blive etableret det sidste årti. Blandt andet har domstolen været forsinket af Brexit som spillede en væsentlig rolle for domstolen.

Alle udfordringerne er nu på plads, og det forventes, at domstolen træder i kraft om et lille års tid og det bør alle patentindehavere forberede sig på!

Formålet med arrangementet er at klæde virksomheder på til, hvilke overvejelser de skal tage inden domstolen træder i kraft. Der vil være oplægsholdere med juridisk ekspertise indenfor patentret og innovative virksomheder med internationale patentporteføljer.

Derudover vil der være rig mulighed for at netværke med andre patentindehavere eller patenteksperter. Til sidst i programmet, vil arrangementet lægge op til, at deltagere deler deres overvejelser om enhedspatentet og fravalgsordningen (opt-out) med hinanden.

Det er muligt at få udstedt et kursusbevis med point til brug for efteruddannelse for deltagelse i arrangementet.

12.00-12.30

Ankomst og sandwich

12.30-12.35

Velkomst
ved vicedirektør Kim Haggren, DI

12.35-12.50

Introduction to UPC as well as a status and timeline on UPC’s entry into force
by partner in Simmons & Simmons in London Kevin Mooney.

Kevin Mooney was Chairman of the Rules of Procedure Committee and is now a member of the following Interim Groups working on the detailed preparations for the UPC: The IT Group, The Registry Group and the Legal Group.

12.50-13.15

UPC systemet samt overgangs - og fravalgsordningen
ved advokat Sture Rygaard, Plesner

13.15-13.45

Valg af patent og overvejelser om SPC
ved europæisk patentagent Mikkel Roed Trier, AWA
ved europæisk patentagent og CEO af AWA Sidsel Hauge

13.45-14.15

                                       PAUSE & NETVÆRK

14.15-14.45

Strategiske overvejelser om enhedspatent og fravalgsordning (opt-out)
ved VP John Meidahl, Lundbeck
ved patentdirektør Kim Adelhorst, WS Audiology

14.45-15.15

Plenumdrøftelse af strategier for opt-out og enhedspatent
ved advokat Sture Rygaard, Plesner

15.15-16.00

Afrunding og netværk