Netværk

DI's netværk for cirkulær økonomi - Tema om bioøkonomi

Kan bioplast gøre plast populært? Bidrager brug af biologiske ressourcer til, at Danmark bliver fossilfrit? Er bioøkonomi en vækstmulighed for danske virksomheder?

Bioøkonomi er den del af den cirkulære økonomi, der handler om at bruge fornybare ressourcer. Ligesom cirkulær økonomi generelt, så handler bioøkonomi om at udnytte ressourcerne bedst muligt – og at få højest mulig værdi ud af dem. Produkterne indbefatter eksempelvis fødevarer (og fødevareingredienser), foder (og foderingredienser), biobaserede produkter (biomasse-baserede kemikalier, biomaterialer etc.) og bioenergi.

På netværksmødet introducerer formanden for Det Nationale Bioøkonomipanel os for bioøkonomi og de muligheder den rummer for både virksomheder og for miljøet. Herefter får vi forskellige vurderinger af de konkrete markedspotentialer lige nu, og tre virksomheder, der arbejder med biomaterialer fortæller om deres overvejelser.