Arrangement

Møde i DI’s CØ-netværk

Kom og hør sidste nyt fra klimapartnerskab om Cirkulær Økonomi – og kom med dit input!

I en cirkulær økonomi bruges færre materialer, og de udnyttes mere effektivt. Dermed bliver klodens ressourceforbrug mindre, og klimabelastningen bliver samtidig mindre. Derfor vil en mere cirkulær økonomi også bringe os nærmere den ambitiøse danske 70 pct.-målsætning om CO-reduktion. Og derfor handler et af de klimapartnerskaber, regeringen har nedsat for at få bud på, hvordan virksomhederne kan bidrage til at nå målsætningen, også om cirkulær økonomi – og om vand og affald.

DI har sekretariatet for dette klimapartnerskab, og da både partnerskabet og temaet ’Klima og cirkulær økonomi’ er så aktuelt, har besluttet at ændre emnet for vores planlagte møde i februar, så det kommer til at handle om klima i stedet.

Vi vil gerne fortælle medlemmerne af CØ-netværket, hvor langt partnerskabet er kommet, og invitere til at komme med input på mødet.