Arrangement

DI’s konference om Energieffektivitet 2.0 – energieffektivisering som driver for den grønne omstilling

Danmark og Europas største uudnyttede energipotentiale ligger i forbruget. Vi kan bruge vores energi langt bedre end det er tilfældet i dag.

Det er dog vigtigt, at energieffektivisering og udbygning af vedvarende energikilder sker i samspil med hinanden, så Danmark derved kommer hurtigere og billigere i mål med den grønne omstilling. Derfor afholder DI en konference om Energieffektivitet 2.0, hvor der sættes fokus på begrebet samt de muligheder energieffektivitet medfører.

Danmark og Europas største uudnyttede energikilde ligger i vores energiforbrug. Vi kan i langt højere grad end i dag øge effektiviteten i den måde, vi bruger energien på. Den grønne omstilling kræver en omfattende udbygning af grøn energi og elektrificering af samfundet. Men grønne kilder til energi er ikke en uudtømmelig ressource. Vedvarende energi og øget energieffektivitet er derfor hinandens forudsætninger, når Danmark skal nå sine ambitiøse klimamål. Energieffektivisering handler om at få mest mulig nytte ud af eksempelvis den enkelte kilowatt-time, som vi bruger. Men det handler også om at få mest muligt ud af vores samlede energiinfrastruktur og energisystem. Det skal ske ved, at:

  • reducere energiforbruget
  • flytte energiforbruget til tidspunkter, hvor energien er grøn og rigelig, og hvor der i energiinfrastrukturen er plads til at transportere energien
  • bruge grøn energi, især grøn el, frem for sort energi
  • genbruge energien og mindske energispild.

Energieffektivitet har således flere dimensioner, som er summen af energioptimeringer og besparelser, fleksibelt energiforbrug, elektrificering og sektorkobling.

Energieffektivisering er efter DI’s opfattelse en samlebetegnelse for disse fire måder at bruge og udnytte energi på. Og der er et stort uudnyttet potentiale. Det er også påvist i DI’s analyse af potentialet. Energieffektiviseringer både kan og skal derfor spille en bredere rolle i fremtidens energisystem, som i overvejende grad er baseret på vedvarende energi.

DI’s Konference om Energieffektivitet 2.0 vil både sætte fokus på nationale perspektiver på energieffektivitet i samspil med vedvarende energi, men også rette blikket ud af og afsøge hvordan energieffektivitet kan bruges ud af til, til at vise omverdenen hvordan danske energieffektivitetsløsninger kan bruges til at komme hurtigere og billigere i mål med de grønne omstilling.

Vi vil løbende annoncere talerne og afdække programmet for dagen, men du kan godt sætte formiddagen af og tilmelde dig allerede nu.

Anne Rosted

Anne Rosted

Koordinator

Louis Konstantyner

Louis Konstantyner

Chefkonsulent