Arrangement

Grønne Gasdage 2024

Grønne Gasdage den 4. og 5. september i Messe C i Fredericia.

Kom på omgangshøjde med alt det nye i den store grønne gasverden og dyrk dit netværk indenfor de grønne gasser.

47 faglige oplæg fra virksomheder, rådgivere, danske og internationale topembedsmænd og universitetsforskere giver et aktuelt indblik i det nuværende tekniske, regulatoriske og politiske ståsted i Danmark, EU og internationalt indenfor de grønne gasser – det vil sige biogas, brint, PtX og CCUS.

Grønne Gasdage afholdes i nye omgivelser i Messe C i Fredericia i år, det giver bedre plads til konferencedeltagerne og udstillerne.

Derudover fornyr vi konferencen med et virksomhedsbesøg og et science-show.

  • Du kan tilmelde dig et besøg hos Everfuels projekt Hysenergi i Fredericia dagen før, det vil sige den 3. september.
  • DTU-Science show giver en brandgod og eksplosiv afslutning af den første konferencedag.

Konferencedagene er struktureret med indledende og afsluttende fællesindlæg i den store sal for alle konferencedeltagerne. Efter to til tre indledende indlæg fordeles vi i tre sale med hvert sit emne – se det detaljerede via link i højre side af denne tilmeldingssite.

4. september

Først byder bestyrelsesformanden for Biogas Danmark og bestyrelseslederen for Green Gas Denmark velkommen, herefter følger tre oplæg fra Nature Energy, Dansk Industri og Energistyrelsen – samlet set giver oplæggene en indledende status på gassens og især biogassens rolle nu og fremover. Herefter fordeles vi i tre sale til nedenstående tre emner.

  1. PtX: 6 indlæg kommer omkring Topsoes synteseteknologi, retrofit af Energinets gasrør til brint, praktiske erfaringer med omdannelse af brint og CO2 fra rå biogas til elektro-metan, verdens første dynamiske PtX anlæg til produktion af grøn ammoniak, produktion af elektro-metan på rensningsanlæg, ultrarent vand til PtX og lokal modstand i den grønne energiomstilling.
  2. Infrastruktur: 6 indlæg om: Lolland-Falster forbindelsen der netop er gået i drift, tilbageføringsanlæg, erfaringer med Baltic Pipe og den grønne omstilling af opvarmningen.
  3. Sikkerhed, emissioner og nye regler vedrørende blandt andet brint, metantab og gasinstallationsklasser.

Dagen rundes af med et oplæg om moderniseringsprojektet af Tyra-feltet.

5. september

I det indledende fællesindlæg kæder Director Per Jørgensen fra Rambøll de kommende nye infrastrukturer for brint, CO2 og metan sammen og professor Henrik Lund forklarer gassens rolle i fremtidens danske energiforsyning. Efter disse to indlæg fordeles vi igen i tre sale med hver sit emne.

  1. I CCUS-sporet kan du høre om strategier og perspektiver for lagring og brug af CO2, lagringsmuligheder, handel med CO2-kreditter, problemerne med at opnå lokal opbakning og BioCirc fortæller om lagring af 1 mio. ton biogas CO2 fra biogasanlæg og energiøer på land.
  2. Sporet Regulering i Danmark og EU dykker ned i den nye beredskabsregulering, bæredygtighedsrapportering, Union Databasen, markedsgørelse af biometan og EU-gaspakken.
  3. Eksport af biogasløsninger fokuserer på den udenlandske efterspørgsel og rammer for danske biogasløsninger. Vi skal høre om eksport af danske biogasløsninger, der udvikler sig på mange nye markeder i Europa og Nordamerika. Udenrigsministeriet, ambassaderne, danske leverandørvirksomheder og rådgivere fortæller om deres indsatser og erfaringer på de lokale markeder.  

Vi runder dagen og konferencen af med et oplæg om den danske biogasmodel og hvordan vi får den ud at leve i Europa – til gavn for klimaet, den europæiske forsyningssikkerhed og værdiskabelsen i udland såvel som Danmark.

Udstillinger
En række leverandører til gasbranchen udstiller – grib muligheden for en god leverandørsnak og få indblik i de nyeste tekniske løsninger. Du kan også her på siden købe en udstillingsplads.

Kristian Nielsen

Kristian Nielsen

Seniorchefkonsulent

Johan Hegaard Liborius

Johan Hegaard Liborius

Studentermedarbejder

Anne Rosted

Anne Rosted

Koordinator