Arrangement

Grønt Idélaboratorium: Dit bidrag til regeringens klimamål

DI inviterer medlemsvirksomhederne inden for it, service, rådgivning og turisme til at tage aktiv del og komme med forslag og ideer til, hvordan virksomhederne kan bidrage til reduktion af drivhusgasser og skabe en bæredygtig fremtid.

Vil du være med til at sikre 70 procent reduktion i CO2-udledningen og skabe vejen for Danmarks næste grønne væksteventyr? Har du ideer til, hvordan Danmark kan flytte sig yderligere på den grønne dagsorden? Og har du lyst til at bringe dine forslag i spil sammen med andre virksomheder?

Så har du nu muligheden. Dansk Industris enhed for Turisme og Oplevelsesøkonomi og branchefællesskaberne DI Digital, DI Rådgiverne og DI Service inviterer dig til:

Grønt Idélaboratorium den 17. december 2019, kl. 14.30-17.30 i Dansk Industri, Industriens Hus.

På Grønt Idélaboratorium får du mulighed for at brainstorme og komme med forslag til den grønne omstilling og til regeringens Klimapartnerskab for service, it, rådgivning og turisme.

Programmet vil bestå af fælles oplæg samt arbejde i laboratorier i mindre grupper. Overskrifterne for laboratorierne er:
• Regulering og barrierer
• Teknologi og udvikling
• Behov og nye tiltag

Det er muligt at komme med forslag indenfor tre kategorier:
• Det som branchen selv kan gøre
• Det som branchen kan gøre for andre
• Det som branchen kan gøre globalt

Deltagerne i Grønt Idélaboratorium er en række medlemsvirksomheder inden for service-, it-, rådgiver- og turismebranchen. På mødet får I mulighed for at udvikle ideer på tværs af brancher. DI holder derudover konference om emnet den 20. januar 2020, kl. 13-17. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Program