Arrangement

Grønt Idélaboratorium: Dit bidrag til regeringens klimamål

DI inviterer medlemsvirksomhederne inden for it, service, rådgivning og turisme til at tage aktiv del og komme med forslag og ideer til, hvordan virksomhederne kan bidrage til reduktion af drivhusgasser og skabe en bæredygtig fremtid.

Grønne og bæredygtige løsninger bliver en stadig vigtigere konkurrenceparameter i alle brancher.

Derfor overvejer eller iværksætter mange virksomheder i øjeblikket nye initiativer, der kan være med til at reducere CO2-udledningen og minimere ressourceforbruget.

Arbejder din virksomhed allerede med bæredygtige løsninger, der kan udbredes i en større skala, eller har I overvejelser, ideer eller planer, der kan bringe den grønne omstilling fremad inden for jeres branche eller hos jeres kunder, så kom og bring dine forslag i spil sammen med andre virksomheder, når branchefællesskaberne DI Digital, DI Rådgiverne, DI Service og DIs enhed for Turisme og Oplevelsesøkonomi inviterer til:

Grønt Idélaboratorium den 17. december 2019, kl. 14.30-17.30 i Dansk Industri, Industriens Hus.

Her får du mulighed for sammen med andre virksomheder at brainstorme og komme med forslag til den grønne omstilling, der kan bringes videre som input og forslag til regeringens arbejde med klimamålsætningerne.

Det er muligt både at drøfte og udvikle ideer til, hvad man kan gøre inden for sin egen branche, men også hvad man kan gøre for eller i samarbejde med kunder og på tværs af brancherne.

Det kan f.eks. være forslag til ændring i den nuværende regulering, ideer til udvikling og brug af ny teknologi eller ønske om at drøfte helt nye tiltag, som der er behov for.

Kom og del dine ideer med os og med andre virksomheder – det kan være med til at bringe både din egen virksomhed og Danmark fremad.

Her kan du få inspiration til, hvordan andre virksomheder bodrager til at realisere 70 pct. CO2-reduktion i 2030:

Flemming Bendt, adm. direktør, ISS

Rasmus Ødum, COO, COWI

Nana Bule, CEO, Microsoft Danmark

Se program nedenfor.

Program