Arrangement

Hvordan bør energispareindsatsens tilskudspulje konkret indrettes?

Som medlem af DI har du nu mulighed for at bidrage til DI’s anbefalinger til, hvordan den markedsbaserede tilskudspulje, målrettet energibesparelser i erhverv og bygninger, konkret bør indrettes.

Regeringen har en ambition om et lavemissionssamfund i 2050. I den forbindelse er der i Energiaftalen fra juni 2018 aftalt "en målrettet energispareindsats". Specifikt indføres en markedsbaseret tilskudspulje på 500 mio. kr. årligt målrettet energibesparelser i bygninger (200 mio. kr.) og i procesenergi i industri- og serviceerhverv (300 mio. kr.) i perioden 2021-2024. Puljen udmøntes via udbud på både bygnings- og erhvervsdelen. Oplægget i Energiaftalen er, at aktører byder ind med en given mængde energibesparelser til en given pris inden for enten bygninger eller erhverv. Hvordan udbuddene mere konkret udformes forventes fastlagt i løbet af 2019.

Hvad er vigtigst for din virksomhed i en ny energispareindsats? DI Energi og DI Byg har en lang række medlemmer med interesser i indsatsen. Derfor inviteres interesserede medlemmer til at give deres konkrete inputs til, hvordan udbuddene bør udformes inden for henholdsvis bygninger og erhverv torsdag den 7. februar 2019 i DI, Industriens Hus.

Program

  • 10:00-12:00 Erhvervsindsats

   For alle medlemmer, som er interesseret i energibesparelser i erhverv.

  • 12:00-12:30 Sandwich og mulighed for networking

  • 12:30-14:30 Bygningsindsats

   For alle medlemmer, som er interesseret i energibesparelser i bygninger.

Program for erhvervssessionen:

 • Velkomst v/Branchedirektør Troels Ranis, DI Energi
 • Energistyrelsens fortæller om deres foreløbige tanker om den nye energispareindsats målrettet erhverv v/Fuldmægtig Jon Trap Jespersen (TBC), Energistyrelsen
 • En potentiel energisparekunde giver indsigt i, hvad der er vigtigt for dem, når de vurderer, om de vil investere i et energieffektiviseringsprojekt.
 • En bordrunde, hvor I som medlemsvirksomhed deler, hvad der er vigtigst for jeres virksomhed i en ny energispareindsats målrettet erhverv samt gerne hvordan I vurderer udbuddene indrettes bedst, så der sikres additionelle og omkostningseffektive energibesparelser.
 • Fælles diskussion på baggrund af inputs fra bordrunden.

Program for bygningssessionen:

 • Velkomst v/Branchedirektør Elly Kjems Hove, DI Byg
 • Energistyrelsens fortæller om deres foreløbige tanker om den nye energispareindsats målrettet bygninger v/Energistyrelsen (tbc)
 • En potentiel energisparekunde giver indsigt i, hvad der er vigtigt for dem, når de vurderer, om de vil investere i et energieffektiviseringsprojekt.
 • En bordrunde, hvor I som medlemsvirksomhed deler, hvad der er vigtigst for jeres virksomhed i en ny energispareindsats målrettet bygninger samt gerne hvordan I vurderer udbuddene indrettes bedst, så der sikres additionelle og omkostningseffektive energibesparelser.
 • Fælles diskussion på baggrund af inputs fra bordrunden.

Formatet er 1-2 personer pr. virksomhed medmindre andet aftales. Angiv gerne i tilmeldingen, om du ønsker at deltage i både erhverv- og bygningsdelen eller alene én af de to sessioner.

Dorthe Aubertin

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 3377 3364
 • Mobil +45 5213 2313
 • E-mail dpba@di.dk

Anne Lund Wilhelmsen

Fagligt ansvarlig

 • Direkte +45 3377 3514
 • Mobil +45 3016 6563
 • E-mail adla@di.dk

Rikke Lysberg Bernbom

Fagligt ansvarlig

 • Direkte +45 3377 4777
 • Mobil +45 2947 7845
 • E-mail rilb@di.dk