For at skabe tryghed for vores gæster i Industriens Hus og DI's øvrige lokationer, indføres krav om coronapas for alle gæster i forbindelse med kurser og arrangementer. Læs mere om retningslinjerne

Arrangement

Hvordan bør energispareindsatsens tilskudspulje konkret indrettes?

Som medlem af DI har du nu mulighed for at bidrage til DI’s anbefalinger til, hvordan den markedsbaserede tilskudspulje, målrettet energibesparelser i erhverv og bygninger, konkret bør indrettes.

Regeringen har en ambition om et lavemissionssamfund i 2050. I den forbindelse er der i Energiaftalen fra juni 2018 aftalt "en målrettet energispareindsats". Specifikt indføres en markedsbaseret tilskudspulje på 500 mio. kr. årligt målrettet energibesparelser i bygninger (200 mio. kr.) og i procesenergi i industri- og serviceerhverv (300 mio. kr.) i perioden 2021-2024. Puljen udmøntes via udbud på både bygnings- og erhvervsdelen. Oplægget i Energiaftalen er, at aktører byder ind med en given mængde energibesparelser til en given pris inden for enten bygninger eller erhverv. Hvordan udbuddene mere konkret udformes forventes fastlagt i løbet af 2019.

Hvad er vigtigst for din virksomhed i en ny energispareindsats? DI Energi og DI Byg har en lang række medlemmer med interesser i indsatsen. Derfor inviteres interesserede medlemmer til at give deres konkrete inputs til, hvordan udbuddene bør udformes inden for henholdsvis bygninger og erhverv torsdag den 7. februar 2019 i DI, Industriens Hus.

Program

  • 10:00-12:00 Erhvervsindsats

   For alle medlemmer, som er interesseret i energibesparelser i erhverv.

  • 12:00-12:30 Sandwich og mulighed for networking

  • 12:30-14:30 Bygningsindsats

   For alle medlemmer, som er interesseret i energibesparelser i bygninger.

Program for erhvervssessionen:

 • Velkomst v/Branchedirektør Troels Ranis, DI Energi
 • Energistyrelsens fortæller om deres foreløbige tanker om den nye energispareindsats målrettet erhverv v/Fuldmægtig Jon Trap Jespersen (TBC), Energistyrelsen
 • En potentiel energisparekunde giver indsigt i, hvad der er vigtigt for dem, når de vurderer, om de vil investere i et energieffektiviseringsprojekt.
 • En bordrunde, hvor I som medlemsvirksomhed deler, hvad der er vigtigst for jeres virksomhed i en ny energispareindsats målrettet erhverv samt gerne hvordan I vurderer udbuddene indrettes bedst, så der sikres additionelle og omkostningseffektive energibesparelser.
 • Fælles diskussion på baggrund af inputs fra bordrunden.

Program for bygningssessionen:

 • Velkomst v/Branchedirektør Elly Kjems Hove, DI Byg
 • Energistyrelsens fortæller om deres foreløbige tanker om den nye energispareindsats målrettet bygninger v/Energistyrelsen (tbc)
 • En potentiel energisparekunde giver indsigt i, hvad der er vigtigt for dem, når de vurderer, om de vil investere i et energieffektiviseringsprojekt.
 • En bordrunde, hvor I som medlemsvirksomhed deler, hvad der er vigtigst for jeres virksomhed i en ny energispareindsats målrettet bygninger samt gerne hvordan I vurderer udbuddene indrettes bedst, så der sikres additionelle og omkostningseffektive energibesparelser.
 • Fælles diskussion på baggrund af inputs fra bordrunden.

Formatet er 1-2 personer pr. virksomhed medmindre andet aftales. Angiv gerne i tilmeldingen, om du ønsker at deltage i både erhverv- og bygningsdelen eller alene én af de to sessioner.

Dorthe Aubertin

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 3377 3364
 • Mobil +45 5213 2313
 • Send e-mail  

Anne Lund Wilhelmsen

Fagligt ansvarlig

 • Direkte +45 3377 3514
 • Mobil +45 3016 6563
 • Send e-mail  

Rikke Lysberg Bernbom

Fagligt ansvarlig

 • Direkte +45 3377 4777
 • Mobil +45 2947 7845
 • Send e-mail