Skræddersyet forløb

Klimaklar Produktionsvirksomhed

Deltag i Klimaklar Produktionsvirksomhed og opnå viden og værktøjer til at kunne forstå CO2-beregninger og udarbejde reduktionsmålsætninger for din produktionsvirksomhed - ganske gratis.

Nysgerrig på klimadagsordenen, og hvad den betyder for din virksomhed? Her får du teaseren, der dækker over første modul 'Introduktion til klimadagsordenen', der ligger på den digitale læringsplatform. En læringsplatform fuld af viden og værktøjer, som du får adgang til, når du tilmelder dig forløbet Klimklar Produktionsvirksomhed.

Hvad går programmet ud på?

Dansk Industri og Industriens Fond står bag programmet Klimaklar Produktionsvirksomhed, som bygger videre på erfaringer fra Klimaklar SMV, der har hjulpet 50 SMV’er med deres CO2-regnskab og at identificere reduktionsmuligheder. Det nye forløb tilbyder:

­čî▒Viden om klimadagsordenen og GHG-Protokollen (inkl. scope 1-2-3)

­čî▒Forståelse for klimadata og evnen til at indsamle relevant data

­čî▒Kompetencer til at lave og forstå CO2-beregninger på virksomhedsniveau vha. Klimakompasset

­čî▒Overblik over reduktionsmuligheder og input til handlingsplan

­čî▒Inspiration til klimakommunikation og markedsføring

Gennem deltagelse får virksomhederne et log-in til en digital læringsplatform, hvor virksomhederne her vil blive i stand til at forstå og beregne egen CO2-udledning og sætte reduktionsmål. Desuden bliver hver virksomhed tilknyttet en klimarådgiver, som virksomhederne sparrer med løbende. Vores fem klimarådgivere ombord på prgraommet er NRGiEnergySolutionViegand MaagøeTransition ApSNIRAS|SustainX.

Med programmet Klimaklar Produktionsvirksomhed understøttes Klimapartnerskabet for Produktionsvirksomheders ambitiøse målsætning om, at Danmark skal have verdens første klimaneutrale produktionsindustri og skabe øget grøn eksport, vækst og beskæftigelse i Danmark.

Derfor har programmet til opgave at få klædt alle 8500 danske produktionsvirksomheder godt på til at blive 'klimaklar'. En produktionsvirksomhed, betegner vi, som virksomheder, der har branchekoden: DB07-industribranchekode mellem 10.00.00 og 33.99.99.  Er du i tvivl om, hvad din branchekode er, kan du søge det frem her:

Find din branchekode på virk.dk

Hvad er en klimaklar produktionsvirksomhed?

En klimaklar produktionsvirksomhed er en konkurrencedygtig virksomhed. De store virksomheder kræver i stigende grad overblik over CO2 -aftrykket og konkrete reduktionsplaner. De forpligter sig til at reducere CO2 -udledninger fra hele værdikæden - også fra deres underleverandører. Derfor kræver både de store virksomheder i Danmark og kunder på eksportmarkederne nu, at I som underleverandører har viden om jeres CO2-aftryk.

Hvor meget koster det?

Deltagelse er gratis. Virksomheden skal kun bidrage med deres tid i form af cirka 70 timer. Desuden sættes der stor pris på, at virksomheden står til rådighed med henblik på at dele erfaringer med andre virksomheder som inspiration for eksempel i en casepræsentation på Klimaklar Produktionsvirksomheds LinkedIn. Dette skaber god branding af virksomheden men er også med til at åbne op for dialogen/netværket virksomhederne iblandt. 

Er det en lang ansøgningsproces?

Tværtimod. Tilmeldingen er online og burde ikke tage mere end ti minutter. Tilmeld dig her.

Hvornår skal virksomheden afsætte ressourcer til forløbet?

Du kan sætte kryds ud fra hvilket kvartal, din virksomhed ønsker at påbegynde jeres forløb. Vi vil så vidt muligt forsøge at imødekomme dine ønsker.

Hvilke faglige kompetencer kræves der for at kunne udarbejde datagrundlaget?

En god bogholder kan stå for datagrundlaget, der er baseret på virksomhedens indkøb. I den videre bearbejdning af datagrundlaget er det dog vigtigt at involvere en person, der har overblikket over virksomhedens vækststrategi.

Hvilke medarbejdere skal være involveret?

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Det er afgørende, at topledelsen anerkender relevansen og vigtigheden af programmets forløb, for at det kan skabe forretningsresultater. I mange virksomheder vil produktionschefen også være meget relevant, da produktionschefen typisk er den, der har styr på energiforbruget. Den indkøbsansvarlige kan også komme til at være involveret i forhold til CO2-udslip i leverandørkredsen, mens bogholderen kan stå for det datagrundlag, der er baseret på virksomhedens indkøb.

Vil man efterfølgende kunne benchmarke på produktniveau?

Nej, det ligger uden for programmet. Der findes imidlertid en anerkendt metode til at benchmarke produktets bæredygtighed, der er en kombination af livscyklusanalyse og Environmental Product Declaration. De data, virksomheden indsamler angående deres overordnede CO2-aftryk, er meget nyttige, hvis virksomheden senere gerne vil udføre en livscyklusanalyse.

Skal virksomhederne forpligte sig til at certificere sig til SBTi?

Nej. For nogle virksomheder vil det være en god rammesætning for at få defineret nogle specifikke klimamål, hvor det for andre ikke vil give mening. 

Ved at tilslutte sig SBT-initiativer forpligter virksomheden sig til at leve op til mål, som baserer sig på videnskaben. Af samme årsag fungerer SBT også som en blåstempling af virksomheden.

Kontakt os

Har du nogle spørgsmål? Kontakt progamleder Line Gry Knudsen

Line Gry Knudsen

Programleder

  • Mobil: +45 2515 0127
  • Direkte: +45 3377 3545
  • E-mail: lgrk@di.dk