Arrangement

Konference om grøn skattereform

Ekspertgruppen, der blev nedsat med aftalen om grøn skattereform fra 2020, offentliggjorde 8. februar 2022 sine anbefalinger til en grøn skattereform i Danmark.

Ekspertgruppen har fået til opgave at se på, hvordan en CO2-afgift kan udformes som et afgørende instrument til at nå 70 pct.-målsætningen i 2030 under hensyntagen til klimalovens guidende principper, såsom bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft, sunde offentlige finanser og beskæftigelse, et stærkt velfærdssamfund, sammenhængskraft og social balance – og dermed reelle CO2-reduktioner og uden tab af arbejdspladser til udlandet.

I den forbindelse inviterer Erhvervslivets klimaalliance v. DI og Dansk Energi til konference om grøn skattereform mandag den 21. februar kl. 9-12 i Industries Hus med Nynne Bjerre Christensen som moderator.

Her drøfter vi forskellige perspektiver på ekspertgruppens rapport, og hvad en kommende grøn skattereform får af betydning for det samfund, vi ønsker os.

  • 09:00 Velkomst

  • 09:05 Michael Svarer, formand for ekspertgruppen for grøn skattereform

  • 09:40 Jeppe Bruus, skatteminister og Dan Jørgensen, klima-, energi- og forsyningsminister

  • 10:20 Jakob Ellemann-Jensen, formand, Venstre

  • 10:40 Carsten Egeriis, adm. direktør, Danske Bank

  • 10:55 Pause

  • 11:10 Peter Mogensen, direktør, Kraka

  • 11:25 Debat: Emil Fannikke Kiær, politisk direktør, DI, Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi, og Christian Ibsen, direktør, CONCITO

  • 11:55 Opsamling og tak for i dag