For at skabe tryghed for vores gæster i Industriens Hus og DI's øvrige lokationer, indføres krav om coronapas og mundbind for alle gæster i forbindelse med kurser og arrangementer. Læs mere om retningslinjerne

Arrangement

Konference om Grøn Skattereform

Ekspertgruppen, der blev nedsat med aftalen om Grøn skattereform fra 2020, skal efter planen komme med sine anbefalinger inden årets udgang.

Ekspertgruppen har fået til opgave at se på, hvordan en CO2e-afgift kan udformes som et afgørende instrument til at nå 70 pct.-målsætningen i 2030 under hensyntagen til klimalovens guidende principper, såsom bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft, sunde offentlige finanser og beskæftigelse, et stærkt velfærdssamfund, sammenhængskraft og social balance – og dermed reelle CO2-reduktioner og uden tab af arbejdspladser til udlandet.

Erhvervslivets klimaalliance v. DI og Dansk Energi inviterer til konference om Grøn skattereform onsdag den 12. januar kl. 9.30-12 i Industriens Hus med:

  • Michael Svarer, formand for Ekspertgruppen for grøn skattereform
  • Emil Fannikke Kiær, politisk direktør, DI
  • Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi
  • Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre
  • Morten Bødskov, skatteminister
  • Dan Jørgensen, klima-, energi- og forsyningsminister