Arrangement

Markedsdialog om brintinfrastruktur

Med Evida, Energinet og Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet samt Energistyrelsen som observatør

Med den politiske aftale om operatørforholdet på plads, kan der tages fat på det arbejde der vedrører udbygning af brintinfrastrukturen. Regeringen vil snarest muligt i 2023 komme tilbage til aftalepartierne med et oplæg til rammevilkår for finansiering af brintinfrastrukturen. Som et led i det forberedende arbejde frem mod den endelige udbygning, inviterer DI og Brintbranchen til markedsdialog mellem branchen, operatørerne og myndighederne om behovene og udsigterne til den danske brintinfrastruktur. Markedsdialogen faciliteres af Niras, der samler de vigtigste budskaber og input fra aktørerne. Opsamlingen deles med branchen efterfølgende og vil være referencepunkt for det videre arbejde.

Formålet er i forlængelse af den politiske proces, og en understøttelse af operatørernes arbejde, at tilrettelægge de aktuelle forhold i branchen, og facilitere den mest konstruktive udrulning af brintinfrastrukturen. Markedsdialogen bidrager til den videre planlægning og udvikling af fremtidens brintinfrastruktur bl.a. ved at afdække den forventede geografiske placering, behovet for kapacitet og tidshorisonten af nuværende og kommende PtX-anlæg.

5 min – Velkomst

  • Troels Ranis, Direktør, DI Energi
  • Tejs Laustsen Jensen, Direktør, Brintbranchen
  • Henrik Juhl, Markedsdirektør for Energi, Niras 

20 min - Teknisk orientering om den politiske aftale

Indholdet i den politiske delaftale om mulighed for etablering af brintinfrastruktur.

  • Peter Christian Baggesgaard Hansen, Kontorchef, Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet
  • Sidsel Horsholt, Kontorchef, Energistyrelsen 

30 min - Gennemgang af feasibility studie - Etablering og placering

Hvilke scenarier og projektering arbejder operatørerne med. Hvor mangler der input. Hvad er branchens behov?

  • Michael Linnemann Pedersen, Director Systemperspektiv, Energinet
  • Kim Søgaard, Direktør, Evida

90 min – Dialog mellem aktører

Hvilke kapaciteter forventes tilgængeligt, hvor, hvornår? Hvordan sikrer vi tempo i udrulningen af brintinfrastruktur, med de fremtidige rammevilkår for finansiering