Webinar

Policy Community om den grønne omstilling i virksomhederne

Den grønne omstilling er et grundvilkår for samfundet både i dag og i mange år frem.

Der skal omstilles af hensyn til klimaet og nu også for at gøre os uafhængige af gas fra Putins Rusland. Det betyder også store omstillinger for virksomhederne.

I øjeblikket forhandles der politisk om at indføre en CO2-afgift, så udledningen mindskes. Det støtter vi i DI. Samtidig er det afgørende, at der investeres massivt i virksomhedernes omstilling, så vi kan fastholde et konkurrencedygtigt erhvervsliv i Danmark. Præcis virksomhedernes omstilling vil vi tage op i næste Policy Community.

Det er anden gang vi inviterer til Policy Community, hvor vi drøfter aktuelle temaer med medlemmerne – denne gang zoomer vi ind på grøn omstilling.
Hvilke barrierer er der? Hvordan kan indsatsen indrettes, så vi kan komme så langt som muligt på så kort tid som muligt? Hvad skal der til for, at din virksomhed kommer bedst muligt i mål?

Det vil vi meget gerne høre jeres bud på, så vores indsats i den politiske proces bliver så tæt på virksomhedernes konkrete virkelighed som overhovedet muligt.

  • 08:30 Velkomst

   Rasmus Anderskouv, underdirektør i DI, politikudvikling

  • 08:35 Hvad forhandles der om ? Og hvad er der på spil?

   Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi

  • 08:45 Drøftelser i grupper under følgende tema:

  • 09:25 Afrunding og tak for i dag

   Rasmus Anderskouv, underdirektør