Arrangement

Generalforsamling for Dansk Infrastruktur 2021

Dansk Infrastruktur holder ordinær generalforsamling

Torsdag den 14. oktober 2021, kl. 10.30-12.00 på 

Copenhagen Marriott Hotel
Kalvebod Brygge 51
1650 København

Der er registrering og kaffe fra kl. 10.00.

Det fremgår af §5 i vedtægterne, at samtlige virksomheder i en sektion/forening og interessegruppe i Dansk Infrastruktur indkaldes til generalforsamling og denne afholdes én gang årligt efter bestyrelsens beslutning om tid og sted. Indkaldelsen skal ske med minimum én måneds varsel. Dagsorden fremgår af §6 i vedtægterne.

Stemmeret på generalforsamlingen har kun udpegede repræsentanter fra de respektive sektioner/foreninger og interessegruppen i Dansk Infrastruktur.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen (1. oktober) til Lone Stendal på lost@di.dk.

Forslag til kandidater til bestyrelsesmedlemmer skal ligeledes indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen (1. oktober) til Lone Stendal på lost@di.dk.

Der er udsendt dagsorden og bilag til alle medlemmer.

Tilmelding til generalforsamlingen sker på denne side og senest den 7.okt. 2021.

Vel mødt.

 

Frokost og Infrastrukturdag

Efter generalforsamlingen afholdes Infrastrukturdagen, der starter med en let netværksfrokost, som alle deltagere til generalforsamling opfordres til at deltage i.
 
Der er udsendt særskilt invitation til Infrastrukturdagen.

Hvis du ikke har tilmeldt dig til Infrastukturdagen, så kan du gøre det her: Tilmeld dig