Arrangement

Danske Isoleringsfirmaers brancheforenings ekstraordinære generalforsamling

Fredag den 3. september 2021, kl. 13.00
Hjerting Badehotel
Strandpromenaden 1
6710 Esbjerg V


Kl 13.30 starter den ordinære generalforsamling

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling bestå af følgende punkter:

1.    Marc Roolfs byder velkommen 
2.    Valg af dirigent
3.    Foreningens fremtid
4.    Præsentation af bestyrelsens forslag til ny kontingentstruktur 
5.    Drøftelse af bestyrelsens oplæg og afstemning
6.    Indkomne forslag fra medlemsvirksomheder eller bestyrelse
7.    Medlemsdialog
8.    Eventuelt


Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være indleveret til foreningens sekretariat til Bjørn Bagge, bjba@di.dk, senest den 18. august. Den endelige dagsorden vil blive fremsendt senest tre dage før den ekstraordinære generalforsamling.


Mødeberettigede på generalforsamlingen er - jf. vedtægternes § 6 - indehavere eller ledere af medlemsvirksomhederne. Stemmeret kan kun udøves af én mødeberettiget for hvert medlem. Undladelse af at møde op eller lade sig repræsentere ved fuldmagt medfører en bøde til foreningens kasse på kr. 500,00.

Ledsagerarrangement 

Ledsagere inviteres på en spændende tur til Tierpitz, en topattraktion i verdensklasse, beliggende ved Blåvandshuk. På Tierpitz får deltagerne lejlighed til at sætte sig ind i vestkystens historie. Læs mere om Tirpitz her.


Kl. 13.20 kører de, der ønsker at deltage i ledsagerarrangementet til Tirpitz ved Blåvandshuk.


Velkomstdrink kl. 18.30

Festmiddag efter generalforsamlingen


Kl. 19.00 er der festmiddag for DIB's medlemmer. Et medlemskab giver adgang til en festmiddag samt overnatning for 2 personer i delt dobbeltværelse. For yderligere medarbejdere betales 899 kr. pr. kuvert,1.095 kr. for et dobbeltværelse eller 895 kr. for et enkeltværelse. Betaling for ekstra deltagere sker efter generalforsamlingen via en faktura fra DIB.

 

Du skal være opmærksom på, at statens regler for Corona vil være gældende ifm. deltagelse i dette arrangement.

Bjørn Bagge

Fagligt ansvarlig

  • Direkte +45 3377 3932
  • Mobil +45 3016 6536
  • Send e-mail