Arrangement

Dansk Automationsselskabs årlige repræsentantskabsmøde

Til medlemmerne af Dansk Automationsselskab

I henhold til Dansk Automationsselskabs vedtægter indkaldes hermed til Dansk Automationsselskab årlige repræsentantskabsmøde.

Tirsdag den 23. marts 2021, kl. 14:30

Repræsentantskabsmødet holdes fra Industriens Hus, hvor den af bestyrelsen udpegede dirigent samt foreningskonsulent fysisk befinder sig.

For at sikre at forsamlingsforbuddet respekteres, opfordres alle andre til at deltage digitalt i repræsentantskabsmødet via Microsoft Teams. Repræsentantskabsmødet afholdes således som et delvis elektronisk repræsentantskabsmøde i år.

Du bedes senest den 15. marts registrere din tilmelding eller afbud. Såfremt du er forhindret i at deltage, har du på registreringssiden også adgang til give fuldmagt til et andet DAU-medlem.

Eventuelle kandidater til bestyrelsen bedes melde deres kandidatur til sekretariatet på adhe@di.dk senest den 15. marts.

Senest fredag den 19. marts 2021 udsender sekretariatet endelig dagsorden, den reviderede årsrapport 2020, eventuelle indkomne forslag samt navne på kandidater, der opstiller til valg til bestyrelsen. Materialet kan downloades fra tilmeldingssiden. 

Eventuelle spørgsmål vedrørende afvikling af repræsentantskabsmødet kan rettes til undertegnede.


Mvh 
På vegne af bestyrelsen, 
Foreningskonsulent Amalie Dahlerup Hermansen

Program

  • 1. Valg af dirigent

  • 2. Formandens beretning for 2020

  • 3. Forelæggelse af sidste års regnskab til godkendelse

  • 4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget herunder fastsættelse af kontingent for næste år

  • 5. Valg af formand

  • 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

  • 7. Valg af revisorer

  • 8. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse

  • 9. Eventuelt