Kursus

Kursus nr. 17 - Ajourføring for kloakmestre 2022

Byggeriets Kvalitetskontrol udbyder hermed et helt nyt opdateret kursus for kloakmestre m.v.

Målgruppe:
Kloakmestre, formænd, rådgivere, sagsbehandlere og tilsynsførende m.v.
Deltagerantal:
Max. 37
Kursusledere:
Thomas Holland og Klaus Ising Hansen, Byggeriets Kvalitetskontrol
Varighed:
Kurset holdes på kursuscentre som et dagskursus fra kl. 09:00 til kl. 15:00
Forplejning:
Der er fuld forplejning under kurset
Kursusbevis:
Der udstedes kursusbevis til deltagere, der gennemfører kurset
Almindelige betingelser:
Se almindelige betingelser for kurser HER
Der henvises enkelte steder i forbindelse med tilmeldingen til DI's almindelige bestemmelser - DISSE ER IKKE GÆLDENDE.
Rabatter:
Se under pris i tilmeldingsboksen.

Har du spørgsmål til kurset, kontakt:
Lotte Baungaard Sørensen
Sekretær
lbs@byggekvalitet.dk
Tlf.: 7216 0240

PROGRAM:

Kl. 09:00 til 11:15 - Klaus Ising Hansen - læs mere om Klaus Ising Hansen

 • Velkomst - herunder kaffe og morgenbrød
 • Autorisationslovens bestemmelser, herunder autorisationsgrænser
 • LER 2.0 – Hvilke ændringer kan forventes og tidsplan for implementering
 • DS 432:2020 - Standard for afløbsinstallationer:
  - Gyldighedsområde og overordnede krav til udførelse og materialer
  - Nye fortolkninger af reglerne i DS 432:2020, herunder dæksler og ristes placering – fortolket af Dansk Standards Standardiseringsudvalg
 • Kloakmesterens dokumentation ved færdigmelding af arbejdet iht. bygge- og miljølovgivning, herunder krav til tegninger
 • Kloakmesterens ansvar for det udførte kloakarbejde, herunder projektering og rådgivning

Kl. 11:15 til 12.15 - Indlæg ved TungVognsSpecialisten ApS

 • Regler for transport over 3.500 kg., køre- hviletid, farligt gods, fastgørelse af materiel under transport, konfiskation ved vanvidskørsel i firmabil m.v.

Kl. 12:15 til 12:45 Frokost

Kl. 12:45 til 15:00 - Thomas Holland - læs mere om Thomas Holland

 • DS 432:2020 – Standard for afløbsinstallationer
  - Klimasikring af afløbsinstallationer – gentagelsesperioder, klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensitet
  - Projektering og dimensionering af olie- og fedtudskillere
  - Begrænsninger ved brug af lavtskyllende toiletter
  - Krav til udførelse af afløbsinstallationer – afpropning, renseadgange, frostsikring, tilslutninger, dimensions- og retningsændringer
 • Dræning af bygninger, herunder vægdræn
 • Den fagligt ansvarliges pligter, ansvar og beføjelser
 • Hvordan sikres et effektivt og opdateret KLS, herunder digitale løsninger
 • Erfa-udveksling mellem kursusdeltagerne
 • Afsluttende kloakquiz og evaluering

Læs mere om Byggeriets Kvalitetskontrol

 

Lotte Baungaard Sørensen

Sekretær

Fagligt ansvarlig

Malene Rygaard

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 3377 3787
 • Mobil +45 2829 4466
 • E-mail mry@di.dk