Arrangement

Afsaltning af havvand – løsningen på den globale vandkrise?

På dette webinar kigger vi nærmere på afsaltning af havvand, og diskuterer, hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med denne metode. Her får vi både dækket et forsknings, lovgivnings, globalt og nationalt perspektiv, og så kigger vi nærmere på metoderne ’omvendt osmose’ og ’termisk afsaltning’.

Program

13.00-13.05 Velkomst v. Mads Helleberg Dorff, Director and Head of DI Water

13.05-13.30 Forskningsperspektiv v. Wenjing (Angela) Zhang, Associate Professor at DTU Sustain

13.30-13.40 Lovgivningsperspektiv v. Carsten Reiter, AC, Ministry of Environment

13.40-14.05 Europæisk perspektiv v. Brian Mac Sharry, ”Head of Group, Biodiversity and Ecosystems”, European Environmental Agency

10 minutters pause

14.15-14.35 Nationalt perspektiv v. Hasse Milter, Senior Specialist, Kalundborg Forsyning

14.35-14.50 Omvendt osmose - globalt perspektiv v. Thomas Vistisen Bugge, Manager, SUEZ WATER

14.50-15.05 Termisk afsaltning - globalt perspektiv v. Niels Schifter, Manager, Alfa Laval

15.05-15.30 – Q&A og diskussion

Baggrund

I en verden med begrænsede mængder ressourcer og en stigende efterspørgsel på rent vand, er vi nødt til at kigge på løsninger, der kan øge vores udbud af rent vand på en bæredygtig måde. Globalt ser vi flere og flere, der investerer store beløb i teknologi, der afsalter havvand. Men er denne metode den gyldne løsning på den globale vandkrise? For at afdække dette spørgsmål, inviterer DI Vand på tværs af vandbranchen til webinar onsdag d. 15. marts, hvor vi kommer hele vejen rundt om metoden desalinering/afsaltning af havvand. 

I dag har en ud af tre af verdens befolkning ikke adgang til rent drikkevand. Om bare ti år forventes halvdelen af verdens befolkning at leve i vandstressede områder. Manglen på ferskvand truer sundheden og velstanden mange steder i verden. Samtidig er vandmanglen ved at blive kritisk for lokale landbrug og fødevareproduktionen som et resultat af klimaforandringerne. Og så må vi ikke glemme Power-to-X. Et af de vigtigste indsatsområder i dag, der kræver store mængder ultrarent vand.

En løsning på vandkrisen, som synes at være i fremgang på det globale marked, er desalinering/afsaltning af havvand. Der forudses en årlig vækst på 7,7 %, hvilket svarer til en årlig investering i afsaltning på 27 mia. USD pr. år i 2025.

Med det faktum at 97,5 procent af verdens vand findes i vores oceaner, synes metoden umiddelbart som en gylden kilde med uendelige mængder ressourcer. Men gemmer denne teknologi på nogle energi, økonomi og klimamæssige ulemper?

Webinaret afholdes via Teams.Teams-link udsendes to timer før webinaret starter. 

Mads Helleberg Dorff

Mads Helleberg Dorff

Chef for DI Vand

Johanne Eriksen

Johanne Eriksen

Branche- & Foreningskoordinator