Arrangement

Cybersikkerhed i forsyningsselskaber

Fra 2015 til 2021 har der været 28 cyberangreb mod den europæiske forsyningssektor. Alene i 2022 har der været 20 gennemførte tilfælde. De danske forsyningsselskaber inden for vand og energi kigger ind i en fremtid, hvor trusselsniveauet mod Danmarks høje forsyningssikkerhed er under stigende pres udefra.

DI Vand og DI Energi inviterer derfor til eftermiddagsmøde fredag den 31. marts 2023 hos Siemens i Ballerup.

Vi får besøg af Center for Cybersikkerhed, som vil give nyeste indsigt i forsyningssektoren og de trusselsscenarier, som de kigger ind i. I forlængelse heraf, vil Miljøstyrelsen præsentere sin nye strategi for cyber- og informationssikkerhed i vandsektoren 2023-2025, ligesom Energistyrelsen vil præsentere sin tilsvarende strategi og arbejdet med denne i relation til NIS2.

Derefter åbner vi for diskussion, hvor Kalundborg Forsyning vil dele sin erfaring med at blive ramt af et cyberangreb og Siemens vil fortælle om datasikkerhed fra en teknologiproducents standpunkt.


Program for dagen:

Mads Helleberg Dorff, Chef for DI Vand vil facilitere dagens program. 

12.55-13.00 - Ankomst og kaffe

13.00-13.05 - Velkomst v. Mads Helleberg Dorff, Chef fra DI Vand og Morten Jakobsen, salgsdirektør i Siemens 

13.05-13.30 - Status på Danmarks trusselsniveau i forsyningssektoren v. Jakob Witt, specialkonsulent i Center for Cybersikkerhed

13.30-13.45 - Ny strategi for Cyber- og Informationssikkerhed i vandsektoren v. Emil Skøtt Dalsgaard, chefkonsulent i Miljøstyrelsen

13.45-14.00 - Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed i energisektoren v. Sirid Halager Rodbjerg, teamleder i Energistyrelsen

14.00-14:15 - Erfaringer med nedbrud og hackerangreb v. Hans-Martin Friis Møller, direktør i Kalundborg forsyning

14.15-14.35 - Virksomheders perspektiv på cybersikkerhed i vandsektoren v. Morten Kromann, chef for MindSphere i Siemens

14:35-14:45 - Diskussion og Q&A

14:45-15:00 - Kaffe og kage

 

Anna Holm Pedersen

Anna Holm Pedersen

Studentermedarbejder

Mads Helleberg Dorff

Mads Helleberg Dorff

Chef for DI Vand