Arrangement

Møde med Udenrigsministeriet vedr. 80 mio. kr. til vand i Verdensbanken

Danmark (støttet af et politisk flertal) planlægger at allokere DKK 80 millioner over de næste fire år til Global Water Security and Sanitation Partnership (GWSP). Det er en facilitet i Verdensbanken, som bl.a. rådgiver internt og eksternt ift. udførelse af WB vandprojekter.

Fra DI Vands side er vi positive for, at der fortsat allokeres midler til vandområdet, men vi ser også behov for en tættere dialog med Udenrigsministeriet/GWSP, om hvordan der sikres bedst muligt positivt afkast til dansk erhvervsliv.

Vi vil derfor gerne indkalde jer til et møde, hvor vi sætter fokus på dette. Mødet afholdes hos Rambøll, Hannemans Alle 53, 2300 København S (Ørestad) 

Vi har bedt Udenrigsministeriet og den tilknyttede konsulent om at redegøre for indsatsen såvel som tage en dialog med os om, hvordan vi sikrer bedst mulig kobling mellem GWSP og jeres interesser.

Dagsorden:

 1. Velkommen
  v. chef for DI Vand, Mads Helleberg Dorff og Team Leader i Udenrigsministeriet (UM), Tobias von Platen-Hallermund

 2. Introduktion til “størrelsen”: Global Water Security and Sanitation Partnership (GWSP)
  v. Team Leader i Udenrigsministeriet (UM), Tobias von Platen-Hallermund

 3. Præsentation af Danmark’s nuværende og kommende støtte til GWSP
  v. Team Leader i Udenrigsministeriet (UM), Tobias von Platen-Hallermund

 4. Hvordan fremmer vi bedst danske (kommercielle) interesser i GWSP  Diskussion faciliteret af Director i Perspectivator, Mikkel Johannessen

 5. Præsentation og diskussion af ideen om et halvårligt/årligt møde mellem DI Vand (og muligvis andre danske interessenter) og GWSP, herunder interesse og indhold fra DI Vands medlemmer
  Faciliteret  af  chef for DI Vand, Mads Helleberg Dorff

 6. Vejen efter mødet til Godkendelse af Danmarks fortsatte støtte til GWSP v. Team Leader i Udenrigsministeriet (UM), Tobias von Platen-Hallermund

 7. Afslutning
  v. chef for DI Vand, Mads Helleberg Dorff

I bedes overveje muligheden for, at der kan sekunderes en dansker ind i GWSP – det vil kræve en kvalificeret kandidat som er villig til at flytte til DC. Derudover skal vi sætte pres på for at få bæredygtighedsdagsordenen og TCO bedre reflekteret i GWSPs arbejde.

Mads Helleberg Dorff

Mads Helleberg Dorff

Chef for DI Vand