Arrangement

Vandeksportens dag 2023

Sammen med andre gode parter i vandbranchen er DI Vand medarrangører på Vandeksportens Dag, der afholdes for første gang d. 4. september hos Kamstrup i Stilling. Her samles den danske vandbranche og sætter fokus på eksporten. Sammen skal vi tale om, hvordan og hvilke muligheder der er for at styrke eksport af dansk vandteknologi og know-how. Det sker med afsæt i Eksportstrategien for Vand og det ambitiøse mål om en fordobling af eksporten fra ca. 20 mia. kr. til 40 mia. kr. i 2030.

Eksportstrategien for Vand blev lanceret i bredt partnerskab i 2021 og danner fortsat rammen om den danske eksportindsats. Deltag i Vandeksportens Dag hvor vi tager temperaturen i vandbranchen og på markederne i forhold til at nå eksportstrategiens mål om en fordobling af eksporten frem mod 2030.

Få nyeste viden fra branchen, eksportmarkeder og politiske prioriteter, tag del i oplæg og diskussioner i breakout-sessions, oplev paneldebat omkring vigtige temaer for branchen samt udveksl erfaringer og viden gennem dagens program. Herunder:

  • Hvad er de globale muligheder for dansk vandteknologi?
  • Hvordan går det med implementeringen af eksportstrategien? Eksporten voksede med over 8% i 2021 – hvordan fortsætter vi den vækst?
  • Hvordan sikres forsat finansiering af initiativerne i strategien efter udgangen af 2023?
  • Hvilke konkrete markeds- og sektorspecifikke eksportmuligheder er der på prioritetsmarkederne (USA, EU, Kina, Indien, samt Mellemøsten og Subsaharisk Afrika).
  • Paneldebat om hvordan eksportstrategiens mål og ambitioner sikres fremadrettet og hvordan spilles geo-, klima- og udviklingspolitikken bedst ind i eksportstrategien for vand?

Program

Velkommen
v. Mads Sckerl, Senior Vice President, Kamstrup A/S

Åbning
v. Miljøminister Magnus Heunicke

Keynote: Eksportudsigter for vandbranchen
v. Ulrik Gernow, Group Executive Vice President, Grundfos A/S

Paneldebat
Et genbesøg af Eksportstrategien for Vand (organiseret af DI Vand)
v. Chef for DI Vand, Mads Helleberg Dorff, vil moderere debatten og paneldeltager er TBD

Hvordan går det med implementeringen af eksportstrategien? Omfavner strategien tilstrækkeligt andre politiske temaer og muligheder? Og skal strategien justeres i en verden præget af opbrud? Spørgsmål som disse søges afdækket gennem vandeksportdagens store paneldebat organiseret af DI Vand, hvor repræsentanter fra vandsektoren vil genbesøge Eksportstrategien for Vand.

Meet the markets: Markedsnyt fra prioritetsmarkederne

Breakout-sessions om udvalgte temaer for eksport af dansk vandteknologi

Afsluttende reception med mulighed for networking