Arrangement

Mød de fagligt ansvarlige for danske SSC-samarbejder på vandområdet

DI Vand har været i løbende dialog med Miljøstyrelsen om, hvordan danske vandløsninger i stigende omfang kan understøtte SSC-samarbejderne. Ét af tre fokusområder for SSC-samarbejder er at understøtte dansk erhvervsliv og styrkepositioner.

Vi er derfor rigtig glade for at kunne invitere dig til fælles møde hos Miljøstyrelsen i Odense onsdag den 21. februar 2024.

Med arrangementet ønsker vi bl.a. at øge virksomhedernes indsigt i SSC-samarbejder såvel som en uformel dialog om, hvordan danske vandvirksomheders løsninger og aktiviteter kan bringes i spil i danske myndighedssamarbejder på vandområdet  i DAC-lande.

På dagen vil Miljøstyrelsen derfor redegøre for samarbejdet med regeringerne i Etiopien, Indien, Kina, Marokko og Sydafrika for at udbrede bæredygtig vandforvaltning (grundvand, effektiv vandforsyning, vandplaner, overvågning, spildevand mv.) i de enkelte lande – efterfulgt af dialog/diskussion med deltagerne i mødet.

Der vil også blive mulighed for kort rundvisning i Miljøstyrelsen ved mødets afslutning.

OBS! Tilmelding skal ske via Miljøstyrelsen senest den 13. februar (Anna Linn Jacobsen annlj@mst.dk).

Dagsorden:

 1. Velkomst v/ Annette Samuelsen, kontorchef, Miljøstyrelsen 5 min
 2. Velkomst v/Mads Helleberg Dorff, branchechef, DI Vand 5 min
 3. Kort introduktion af alle deltagere 15 min
 4. Introduktion til myndighedssamarbejdet v/ Carsten Møberg Larsen, funktionsleder Miljøstyrelsen 15 min
 5. Vand i Etiopien og Indien v/ Philip Grinder Pedersen, projektleder 2x10 min
 6. Vand i Kenya v/ Christina Anderskov, projektleder 10 min.
 7. Vand i Kina v/ Trine Bergholtz Friis, projektleder 10 min
 8. Vand i Marokko v/ Jan Møller Hansen, projektleder 10 min
 9. Vand i Sydafrika v/ Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil, projektleder 10 min

  Frokost (der serveres sandwich og vand) 30 min

 10. Dialog om samspil mellem virksomhederne og myndighedssamarbejdet. facilitering v/ Philip Grinder Pedersen, projektleder 55 min
 11. Next steps og tak for i dag v/ Carsten Møberg Larsen 5 min
 12. Kort rundvisning i Miljøstyrelsen

Bemærk: Vi ser også meget gerne SMV deltagelse. Arrangementet er organiseret af DI Vand og Miljøstyrelsen – og for DI Vands medlemmer. Der vil dog kunne deltage enkelte andre virksomheder, da Miljøstyrelsen ikke kan udelukke nogen fra at deltage.