Arrangement

DI Vands generalforsamling 2021

Foto: DI Vand

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af sidste års regnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget herunder fastlæggelse af kontingent
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Forslag til ændring af vedtægterne
 8. Indkomne forslag fra medlemmer
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget til behandling på dagsordenen skal, ifølge vedtægterne, være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag bedes fremsendt elektronisk til sekretariatsleder Mads Helleberg Dorff, mahd@di.dk, senest fredag den 28. maj kl. 12.00.
 
Senest 8 dage før generalforsamlingen vil der blive udsendt endelig dagsorden samt årsregnskab. 

Patricia Bjelke Jørgensen

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 3377 3308
 • Mobil +45 5213 2314
 • E-mail pabj@di.dk

Mads Helleberg Dorff

Fagligt ansvarlig

 • Direkte +45 3377 3034
 • Mobil +45 4280 1888
 • E-mail mahd@di.dk