Arrangement

Stiftende generalforsamling for Supportteam for Støberitekniker

En række af DSBF's centrale stakeholdere har i samarbejde med Industritekniker.nu indgået et strategisk samarbejde, hvorfor vi nu er klar til den stiftende generalforsamling af et team, som får til opgave at promovere vores branhce og vores uddannelse.

Mødested: UCH Holstebro, Døesvej 70, 7500 Holstebro, lokale A1 (den røde bygning, 1. sal)

Tidspunkt: kl. 11.30-14.00

 
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Registrering af fremmødte
  4. Valg af stemmetællere
  5. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

 Spørgsmål til tilmelding kan rettes til Anne Marie Mårtensson, anmm@di.dk, tlf. 3377 3915