Arrangement

Emballageindustriens ordinære generalforsamling 2022

Emballageindustriens Arbejdsgiverforening inviterer medlemmer med ledsager til ordinær generalforsamling

Foto: Hotel Koldingfjord

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:
 
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Eventuelt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af statsautoriseret revisor
8. Eventuelt
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 25. februar 2022. Forslag bedes sendt til Søren Jensen på soje@di.dk.

Efter generalforsamlingen vil der være middag for medlemmer og ledsagere.

Programmet for dagen er følgende:

Kl. 16.15 generalforsamling
Kl. 18.00 velkomstdrink
Kl. 18.30 festmiddag

Materialet til dagsordenen vil blive udsendt til foreningens medlemmer senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Corona

Hvis det pga. corona-situationen ikke vurderes at være hensigtsmæssigt at afholde en fysisk generalforsamling, forbeholder sekretariatet sig retten til, at foreningens generalforsamling omlægges, så den afholdes digitalt jf. §13 stk.5 i foreningens vedtægter.