Arrangement

Elevatorbranchens ordinære generalforsamling 2019 + medlemsmødeFoto: Getty Images

Kære medlem af Elevatorbranchen

Du inviteres hermed til Elevatorbranchens ordinære generalforsamling 2019 og medlemsmøde onsdag den 24. april 2019, kl. 11.00 - 17.00 på DI´s Konferencecenter Gl. Vindinge, Gl. Vindingevej 17A, 5800 Nyborg.

På medlemsmødet får vi besøg af Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen som bl.a. vil fortælle om den aktuelle arbejdsfordeling, om BEK 459-461 samt behandling af dispensationssager. Desuden kommer uddannelsesansvalig Gitte Kjær Clemmensen fra TEC, og informerer om den nye Elevatoruddannelse og revidering af de lovpligtige AMU-kurser Elevator 1 & 2 . Se hele programmet nedenfor.

Tilmelding, download af dokumenter samt evt. afgivelse af fuldmagt foregår i menuen til højre.

Hvis du har spørgsmål eller problemer ved tilmelding, kan du kontakte Benedikte Danielsen på tlf.: 3377 3629 eller på beda@di.dk

Spørgsmål vedrørende selve arrangementet kan rettes til Elevatorbranchens sekretariatsleder Jan Stiiskjær på tlf.: 3377 4832 eller på elevatorbranchen@di.dk

Vi glæder os til at se så mange som muligt til en god og inspirerende dag.

På vegne af bestyrelsen,
Tommy Rosenkrands
Formand for Elevatorbranchen

 

 

Program for dagen

  • 1. Valg af dirigent

  • 2. Formandens beretning

  • 3. Forelæggelse af sidste års regnskab til godkendelse

  • 4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget herunder fastsættelse af kontingent for næste år

  • 5. Valg til bestyrelsen

  • 6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse

  • 7. Eventuelt

  • Frokost for bestyrelse og deltagere i generalforsamling og medlemsmøde

  • Velkomst og introduktion

   v./ Tommy Rosenkrands, SJEC Danmark – formand for Elevatorbranchen

  • Arbejdsdeling mellem Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen på elevatorområdet - hvem gør hvad?

   Oplæg v./ Birgitte Nejbjerg, Arbejdstilsynet og Niels Haahr Petersen, Sikkerhedsstyrelsen

  • Status på Arbejdstilsynets bekendtgørelser BEK 459 – 461 af 23/05/2016 og erfaringerne med disse

   Oplæg v./ Birgitte Nejbjerg, Arbejdstilsynet

  • Arbejdstilsynets behandling af dispensationssager

   Oplæg v./Brian Mølgaard, Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Nord

  • 15.00 - 15.30

   KAFFE & NETWORKING

  • Sikkerhed på rulletrapper

   Oplæg v./ Birgitte Nejbjerg, Arbejdstilsynet og Jan Stiiskjær, Elevatorbranchens sekretariat

  • Den nye Elevatoruddannelse og de lovpligtige AMU-kurser Elevator 1 & 2

   Oplæg v./ uddannelsesleder Gitte Ankjær Clemmensen, TEC

  • Medlemmerne har ordet

  • Tak for i dag

   v./ Tommy Rosenkrands, SJEC Danmark – formand for Elevatorbranchen