Arrangement

Generalforsamling i Elevatorbranchen

Deltag i Elevatorbranchens ordinære generalforsamling. Ved tilmelding bedes angivet om du deltager fysisk i generalforsamlingen eller foretrækker at deltage via TEAMS. Desuden bedes du angive om du er stemmeberettiget for virksomheden på generalforsamlingen.

Hvis du og andre fra din virksomhed er forhindret i at deltage, er du meget velkommen til at afgive fuldmagt til en anden virksomhed eller til bestyrelsen.

På generalforsamlingen fremsætter bestyrelsen forslag til ny kontingentmodel samt en række vedtægtsændringer, der blandt andet udspringer af den nye kontingentmodel. Du kan downloade de to forslag samt de gældende vedtægter via boksen til højre.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til sekretariatet på e-mail elevatorbranchen@di.dk senest onsdag den 31. maj 2023.

Personer der ønsker at stille op til bestyrelsen opfordres desuden til at indsende deres kandidatur inden generalforsamlingens afholdelse. 

Revideret dagsorden samt materiale i henhold til vedtægterne fremsendes senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Umiddelbart forud for generalforsamlingen fremsendes link til TEAMS-deltagelse samt link til digital afstemning via Assembly Conference Voting (sidstnævnte sendes kun til medlemmer der er stemmeberettiget på generalforsamlingen).

Eventuelle spørgsmål vedr. afvikling af generalforsamlingen kan rettes til sekretariatsleder Jan Stiiskjær, Elevatorbranchens sekretariat, på tlf.: 3377 4832 eller pr. mail til jast@di.dk.

Johanne Eriksen

Johanne Eriksen

Sekretær