Arrangement

Orientering om reglerne for skaktinddækning af ældre elevatorer

Elevatorbranchen afholder orienteringsmøde om reglerne for skaktinddækning af ældre elevatorer. Mødet afholdes via TEAMS.

Som svar på et spørgsmål fra Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance, meddelte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i foråret Folketinget, at han ville indkalde arbejdsmarkedets partere i Arbejdsmiljørådet til en drøftelse af, om reglerne for ældre elevatorers skaktinddækning er landet på den rette balance.

Dette har medført, at indtil ministeren har truffet en afgørelse på baggrund af Arbejdsmiljørådets indstilling, imødekommer Arbejdstilsynet ansøgninger om dispensation fra kravet om skaktinddækning og giver en midlertidig dispensation på 2 og i enkelte tilfælde helt op til 3 år.

Dette har skabt en hel del forvirring og uro i branchen og mange medlemsvirksomheder har efterspurgt en hurtig afklaring af sagen.

Arbejdsmiljørådet behandlede sagen på et møde den 2. juni 2022. Arbejdstilsynet er ved at udarbejde en indstilling til beskæftigelsesministeren på baggrund af mødet. Det forventes at ministeren vil tage stilling til sagen inden sommerferien.

På mødet vil Birgitte Nejbjerg, Arbejdstilsynet give en give en status på sagen og præcisere reglerne efter ministerens stillingtagen. På mødet vil der naturligvis blive spørgsmål til at stille spørgsmål om sagen og reglerne.

Skulle ministeren mod forventning ikke have taget stilling til sagen inden mødet, vil dette blive aflyst og der vil i stedet blive givet en orientering på medlemsmødet den 14. september 2022.

Tilmeldingsfrist 1. juli - link fremsendes til de tilmeldte senest den 4. juli 2022.