Arrangement

FAD Generalforsamling 2021

Den 17. juni afholdes FAD generalforsamling 2021 kl 15.00-15.45

DAGSORDEN: 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab
  4. Gennemgang af budget for indeværende regnskabår
  5. Fastlæggelse af kontingent for indeværende regnskabsår
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af kritisk revisor
  8. Forslag fra medlemmer eller bestyrelsen
  9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal meddeles skrifteligt til sekretariatet på mail til Marlene Frandsen, marl@di.dk, senest den 7. juni.

Eventuelle forslag vil sammen med regnskab, budget og øvrige bilag blive sendt ud senest 8 dage før generalforsamlingen den 9. juni. 

Ønsker du at indstille dig selv eller en anden kandidat til bestyrelsen i FAD skal dette ligeledes være sekretariatet i hænde senest den 9. juni.