Kursus

Automatisering af små og mellemstore virksomheder

Er automation det rigtige for jeres virksomhed? Hvilke processer skal I prioritere først? Skal I have strømlinet jeres produktionsflow, før I går videre med robotterne? Og hvad er vigtigt at vide, når I skal have lavet en business case og udarbejdet kravspecifikation?

Det og mange andre spørgsmål får I svar på, når I deltager på Industrisamarbejdets kursus "Automatisering for SMV'er", som også inkluderer en kortlægning af jeres virksomheds automationspotentiale.

Vi ved, at der er masser at tage stilling til, når man overvejer automatisering, og det er derfor en god idé at blive klædt på til at se mulighederne i robotteknologi og efterfølgende at få kortlagt, hvor stort virksomhedens automationspotentiale i virkeligheden er. For selv om robotter generelt set er et vigtigt skridt i retning af højere produktivitet og bedre konkurrenceevne, er det ikke sikkert, at du skal bevæge dig ud i en investering lige med det samme. Og hvis det viser sig at du med fordel kan investere i en robot eller anden automatisering nu, er det godt at vide, hvor du bør starte og kende risici.

Målgruppen er ejerledere, økonomiansvarlige, fabrikschefer eller produktionschefer i mindre og mellemstore virksomheder.

Kursets indhold

Kurset strækker sig over to dage - første dag foregår som fælles undervisning - dag to aflægges der individuelle besøg hos virksomhederne. Virksomhedsbesøget aftales individuelt med underviserne.

Du får:

 • indsigt i de muligheder, som automation og robotteknologi åbner for jeres virksomhed
 • screening af jeres produktion
 • rapport, der beskriver automationspotentialet i din produktion, herunder indikation af potentialernes score i Automations-indekset og en indikation af ROI
 • gode råd til at undgå faldgruberne inden for automation og robotteknologi
 • eksempler på virksomheder, der er lykkedes med automation

Dag 1
Undervisning hvor vi kommer igennem:

 • de nyeste tendenser inden for automation og robotteknologi
 • cases
 • screeening: sådan får du kortlagt dit automationspotentiale
 • de 10 trin i automationens økosystem
 • kulturel forankring af automation og robotteknologi i organisationen
 • forberedelse af jeres automationsscreening
 • risikoafdækning

Dag 2
Screening af virksomhedens automationspotentiale. På en nærmere aftalt dato får I besøg af Gain & Co's eksperter indenfor automation og robotteknologi. Automationsscreeningen giver dig et billede af, hvilke produktionsprocesser, det kan betale sig at automatisere i din virksomhed.

En Automationsscreening består af følgende:

 • virksomhedens strategi: drøftelse af din virksomheds aktuelle situation samt ønsker for fremtidig forretning
 • screening af produktionen: identificering af potentialerne for automatisering
 • Opsamling: sådan kommer I videre.

Efter screeningen modtager I en rapport med en beskrivelse af, hvor i jeres produktion, der er størst potentiale for at opnå de bedste automationsløsninger samt en plan for, hvordan I kommer videre.

Med rapporten i hånden er I klædt på til at tage en kvalificeret beslutning om, hvor i produktionen der bør automatiseres.

Praktisk vedr. tilmelding og betaling

Der er plads til 12 virksomheder pr. kursus. Tildeling af pladser sker efter først-til-mølle princippet.

Kurset koster 20.000 kr. pr. virksomhed, og for dette beløb kan der deltage maks 2 personer pr. virksomhed (prisen er den samme, uanset om der deltager 1 eller 2 personer fra virksomheden).

Til medlemmer af Fremstillingsindustrien og IAK ydes en godtgørelse på 50 % af kursusprisen - herefter udgør egenbetalingen kr. 10.000 kr. ekskl. moms.

Undervisere

Underviserne på kurset kommer fra Gain & Co.

Mark Fisker

Faglig ansvarlig

 • Direkte +45 3377 3391
 • Mobil +45 3056 1259
 • E-mail mafi@di.dk