Arrangement

Fremstillingsindustriens generalforsamling

- Elektronisk afholdelse.

Medlemmernes adm. direktør/indehaver og anden ledelsesrepræsentant indbydes hermed til foreningens ordinære generalforsamling.

Grundet regeringens fortsatte påbud om ikke at være mere end 10 personer samlet afholdes generalforsamlingen elektronisk, dvs. som et online-møde med mulighed for at kommentere og stille spørgsmål undervejs. De af jer, der tilmelder sig dagen, vil modtage nærmere vejledning om de tekniske detaljer.

Endelig dagsorden, årsrapporten for 2019, bestyrelsens indstilling til repræsentantskabet og eventuelt andet materiale udsendes senest otte dage før generalforsamlingen.

Spørgsmål, der ønskes optaget på dagsordenen, skal i henhold til vedtægterne skriftligt meddeles bestyrelsen eller sekretariatet senest 14 dage før generalforsamlingen - det vil sige inden fredag den 15. maj 2020.

Se programmet for generalforsamling

    • 10.30 - 12.00

Elektronisk afholdelse

Elektronisk generalforsamling

Grundet regeringens fortsatte påbud om ikke at være mere end 10 personer samlet afholdes generalforsamlingen den 29. maj 2020 elektronisk. Dvs. som et online-møde med mulighed for kommentere undervejs, og med mulighed for at stille spørgsmål undervejs. De af jer, der tilmelder sig dagen, vil modtage nærmere vejledning om de tekniske detaljer.