Webinar

Fremstillingsindustriens generalforsamling

- Elektronisk afholdelse

Medlemmernes adm. direktør/indehaver og anden ledelsesrepræsentant indbydes hermed til foreningens ordinære generalforsamling.

Grundet regeringens fortsatte forsamlingsforbud afholdes generalforsamlingen elektronisk, dvs. som et online-møde med mulighed for at kommentere og stille spørgsmål undervejs. De af jer, der tilmelder sig dagen, vil modtage nærmere vejledning om de tekniske detaljer.

Endelig dagsorden, årsrapporten for 2020, bestyrelsens indstilling til repræsentantskabet og eventuelt andet materiale udsendes senest otte dage før generalforsamlingen.

Spørgsmål, der ønskes optaget på dagsordenen, skal i henhold til vedtægterne skriftligt meddeles bestyrelsen eller sekretariatet senest 14 dage før generalforsamlingen - det vil sige inden torsdag den 11. marts 2021.

Se programmet for generalforsamling

    • 10.30 - 12.00