Arrangement

Fremstillingsindustrien generalforsamling og årsdag - udsat ny dato følger!

Medlemmernes adm. direktør/indehaver og anden ledelsesrepræsentant indbydes til foreningens ordinære generalforsamling og efterfølgende årsdag.

Fremstillingsindustriens generalforsamling og årsdag finder sted torsdag den 26. marts 2020 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. 

PROGRAM

11.00          Generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af repræsentantskab
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Endelig dagsorden, årsrapporten for 2019, bestyrelsens indstilling til repræsentantskabet og eventuelt andet materiale udsendes senest otte dage før generalforsamlingen.
Spørgsmål, der ønskes optaget på dagsordenen, skal i henhold til vedtægterne skriftligt meddeles bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

12.30          Frokost

14.00          Fremstillingsindustriens årsdag

DEL I:       Fremstillingsindustrien fremadrettet
Formand Palle Damborg, Fremstillingsindustrien og Chef Jacob Kjeldsen, Fremstillingsindustriens sekretariat, interviewes og præsenterer Fremstillingsindustriens mærkesager og handlingsplan.
Hvad kan vi forvente os af det kommende år?

DEL II: Perspektivering på den grønne omstilling
Lykke Friis, Direktør for Tænketanken Europa, giver et europæisk perspektiv på den grønne omstilling og de politiske toner efter Brexit

Virksomhedscase:  Unika Danmark A/S – ansvarligt forbrug og produktion
v/Direktør Bo Jensen og Steffen Toft Jensen, Kvalitet & Lean, Unika Danmark A/S.
Unika Danmark fortæller om deres rejse hen mod en grøn og bæredygtig forretning – hvad blev de udfordret på og var der lavthængende frugter?
Hør om plaststøbeproduktionens bæredygtige kølevandsløsning, om genanvendelse af spildplast og om fremtidens muligheder med bionedbrydeligt plast.

Virksomhedscase: GPV International A/S
v/CEO Bo Lybæk, GPV International A/S.
GPV deler sine indledende overvejelser omkring en grøn omstilling af en international virksomhed, og hvorledes dette forventes at påvirke produktionen i både Danmark og udlandet. Hør om, hvilke potentialer og udfordringer, GPV allerede har mødt og forventer at møde i fremtiden.

Moderator Rolf Ejlertsen, Rolf’s Bureau interviewer de to case-virksomheder 

CEO Mads Nipper, Grundfos A/S, Formand for Klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder  fortæller om Klimapartnerskabets anbefalinger til regeringen og næste skridt.

18.00            Afrunding                    

Drinks

19.00             Middag

Journalist og studievært Johannes Langkilde - Kan Trump gøre det igen?
Johannes Langkilde giver som aftenens middagstaler et indblik i den amerikanske valgkamp og dens betydning for den grønne omstilling.