Kursus

DI Produktions lederuddannelse

Ønsker du som ejer, direktør eller mellemleder i en mindre eller mellemstor virksomhed at styrke din grundlæggende indsigt i lederrollen? Går din tid med problemløsning i stedet for ledelse? Mangler du overskud og metoder til at motivere og udvikle dine medarbejdere i en travl hverdag? Har du kompetencerne til at lede de nødvendige forandringer i din virksomhed?

Vi udbyder et kursusforløb, der optimerer og styrker dit potentiale som leder. Med fokus på personlig udvikling i rollen som leder får deltagerne:

  • JTI-profil (præference profil), indsigt, der gør dig klogere på dine egne styrker og svagheder i forhold til lederrollen
  • En dybere forståelse for lederrollen med henblik på optimering af mulighederne for at skabe resultater i egen virksomhed
  • Indsigt i centrale ledelsesværktøjer, som styrker evnen til at udfylde lederrollen effektivt
  • Redskaber, der bidrager til at optimere samarbejdet mellem leder og medarbejder
  • Erfaringsudveksling og individuel refleksion, som er med til at sikre et personligt udbytte.

Kurset afholdes over 5 moduler – fordelt på 6 dage.

Modul 1
Introduktion til uddannelsen, Ledelsesret & ledelsespligt, Lederrollen og JTI – personlig lederprofil.

Modul 2 (2 dage med overnatning)
Personlig tidsstyring og prioritering, Medarbejderengagement og motivation, Delegering af opgaver og ansvar og Tilpasset og fleksibel ledelse.

Modul 3
Kommunikation og Den svære samtale – adfærdsjustering.

Modul 4
Teamledelse med fokus på etablering, udvikling og ledelse.

Modul 5
Effektive beslutninger, Forandringsledelse og Afslutning.